تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

زندگی شغلی ISFJ

تیپ شخصیت مدافع

 

زندگی شغلی تیپ ISFJ چگونه است؟


ISFJ ها در محیط هایی رشد می کنند که به آنها فضای شخصی می دهد و در عین حال فرصت ارتباط فردی با مردم را برای آن ها فراهم می کند. آنها از استفاده از مهارت های خود در تفکر عملی و سازمان دهی برای تأثیرگذاری مثبت بر جامعه خود لذت می برند.

شخصیت های ISFJ حین کارکردن زمانی احساس انرژی می کنند که...

از یک برنامه ثابت و قابل پیش بینی پیروی کنند.

رئیس آنها حمایت کننده و مشوق باشد.

همکاران آنها در تلاش برای دستیابی به اهداف مشابه باشند.

زیردستان آنها از آنها درباره خودشان بپرسد.

ISFJ ها محیط های ثابت و ساختارمند رشد می کنند که به آنها امکان پیگیری اهداف مهم را می دهد. آنها از حمایت دیگران در شرایطی که به طور مستقل روی پروژه های خود کار می کنند، لذت می برند.

شخصیت های ISFJ در محل کار هنگامی احساس ضعف می کنند که...

باید به همکاران خود بازخورد سازنده ای ارائه دهند.

رئیس آنها رفتاری سرد و صریح دارد.

همکاران آنها از نظر عاطفی دور یا گوشه گیر هستند.

زیردستان آنها در اثر سهل انگاری در سوال پرسیدن ، اشتباهاتی انجام دهند.

از آنجا که ISFJ ها به طور ذاتی همدل هستند، می توانند در موقعیت هایی که به آنها فرصت ارتباط با دیگران را می دهد به خوبی کار کنند. بعید به نظر می رسد که در محیط های سرد و بدون ارتباط و در کنار افراد بیش از حد رک و بی نظم، عملکرد خوبی داشته باشند.

تیپ های شخصیتی ISFJ برای کمک به دیگران و حل مشکلات دنیای واقعی انگیزه دارند. آنها در محیط هایی رشد می کنند که به آنها فضای شخصی می دهد و در عین حال فرصت ارتباط فردی با مردم را برای آن ها فراهم می کند.

چگونه یک ISFJ بهره ور باشیم؟

خودتان را ارزیابی کنید، خود و دستاوردهایتان را تحقیر نکنید.

با قدردانی و احترام به شما، دیگران قدر شما را بیشتر می دانند و به شما احترام می گذارند.

سر خودتان را زیاد شلوغ نکنید، کارهایتان اولویت بندی کنید.

 هر روز حداکثر 3 کار اصلی را انتخاب کنید و روی آنها تمرکز کنید. بقیه فقط کارهای فرعی غیر ضروری هستند

آیا فهرستی از کارها یا چک لیست دارید؟

ISFJ ها عموماً ساختار را دوست دارند، بنابراین این نوع لیست ها به آنها کمک می کند تا مطلع، سازماندهی شده و سازنده باشند.

زمان خود را پیگیری کنید.

ردیابی زمان بهترین راه برای دیدن اینکه زمان شما به کجا می رود و آیا کاری برای بهبود وجود دارد یا خیر است.

به طور منظم استراحت کنید.

مغز شما نمی تواند برای همیشه متمرکز بماند. برای خلوت کردن و متمرکز کردن خود پیاده روی کنید، تمیز کنید یا چرت بزنید.

مشاغل معمول برای افراد دارای تیپ شخصیتی ISFJ

 

مدیر دفتر

به عنوان کارکنان ذاتا منظم، ISFJ ها از فرصت کار کردن به عنوان مدیر دفتر برخوردار می شوند. آنها می توانند با استفاده از توجه خود به جزئیات، به طور مستقل کار کنند تا تلاش های هماهنگ و ذات دوستانه خود را در سر و کار داشتن با  مکاتبات مدیریت کنند.

دستیار وکیل

سازمان یافتگی و استقلال ISFJ ها به این معنی است که آن ها دستیار وکیل موفقی می شوند. رفتار دوستانه آنها می تواند در مکاتبه با موکل یا انجام مصاحبه کمک کند و توانایی آن ها در کاوش عمیق هنگام تحقیق می تواند به کشف جزئیات مهم کمک کند.

مددکار اجتماعی

ISFJ ها به عنوان مددکاران اجتماعیِ یاری رسان و همدل رشد می کنند. توجه، نظم و مراقبت ذاتی آنها به پیگیری پیشینه و کار با کودکان و خانواده هایی که نیاز به عشق و حمایت دارند کمک می کند.

پرستار

ISFJ ها به عنوان پرستار می توانند مهارت های خود را در صبر، مراقبت و سازماندهی نشان دهند. آنها در نتیجه حساسیت ذاتی که دارند، رفتار بالینی عالی دارند. آنها همچنین می توانند به روشی کاربردی به دیگران کمک کنند و نتیجه بخشی از کارهای خود را با سلامتی بیماران می بینند.

طراح داخلی

طراحی داخلی فرصتی برای  ISFJ ها است تا ضمن اجرای طراحی عملی، بسیار کاربردی و عمل کننده باشند. سازمان یافتگی آنها به آنها کمک می کند تا مطمئن شوند همه چیز در محیط هم از نظر فیزیکی و هم زیبایی شناختی متناسب است. توانایی آنها در درک آنچه دیگران می خواهند به آنها کمک می کند تا محیط های تأثیرگذاری برای افراد مختلف ایجاد کنند.

پزشک

ISFJ ها پزشکان منظم و با دقتی می شوند. اشتیاق آنها برای کمک به دیگران انگیزه آنها در محل کار را حفظ می کند، ضمن این که توجه آنها به جزئیات در هدایت تحقیقات و شناسایی مشکلات یا بیماری ها کمک می کند.

بانکدار

توجه ذاتی ISFJ ها به جزئیات، صبر و سازمان یافتگی، به آنها کمک می کند تا به عنوان بانکدار پیشرفت کنند. آنها می توانند به مردم در زمینه مدیریت پول و سرمایه گذاری کمک کنند، که می تواند تأثیر جدی در دارایی شخصی دیگران داشته باشد.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

آیا زندگی شغلی فقط به شخصیت وابسته است؟

زندگی شغلی و انتخاب شغل مناسب چیزی نیست که فقط به شخصیت و تیپ های آن مربوط باشد. یکی از مهمترین موارد دیگر در این زمینه استعداد و توانایی های ما برای انجام کارهاست. برای سنجش استعداد خود به تست هوش گاردنر در لینک زیر مراجعه نمایید.

تست هوش چندگانه گاردنر   کلیک نمایید

 


آگاهی از زندگی شغلی سایر تیپ های شخصیت

هر تیپ شخصیتی می تواند زندگی شغلی متفاوتی را نسبت به سایر تیپ های دیگر داشته باشد. در جدول زیر می توانید با زندگی شغلی سایر تیپ های شخصیت دیگر آشنا شوید.

زندگی شغلی INTP 
زندگی شغلی INTJ
زندگی شغلی INFP 
زندگی شغلی INFJ
زندگی شغلی ISTP
زندگی شغلی ISTJ
زندگی شغلی ISFP
زندگی شغلی ISFJ
زندگی شغلی ENTP
زندگی شغلی ENTJ
زندگی شغلی ENFP
زندگی شغلی ENFJ
زندگی شغلی ESTP
زندگی شغلی ESTJ
زندگی شغلی ESFP
زندگی شغلی ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ISFJ

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید