تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

فرم استخدامی مجله ای سنج

در صورت تمایل به همکاری با مجله ای سنج می توانید رزومه خود را برای ما ارسال کنید.

 نیازهای استخدامی

نویسنده و تولید کننده محتوا 

 شرایط

  کارشناسی ارشد یا دکتری روانشناسی

آشنایی با جستجوی پیشرفته

توانایی ترجمه متون تخصصی

 

 

 
 

 

 

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
نوع همکاری
توضیحات
آپلود رزومه