تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

انگیزه های ISFJ

تیپ شخصیت مدافع

انگیزه های تیپ ISFJ چیست؟


هنگامی که افراد دارای انرژی، انگیخته و متمرکز هستند، معمولاً رفتارهای هیجانی و انگیزشی از خود نشان میدهند. بنابراین، مهم است بدانیم چه نوع فعالیت هایی باعث ایجاد انگیزه در هر نوع شخصیت می شود.

شخصیت های ISFJ تمایل دارند به روش های زیر انگیخته شوند و انرژی بگیرند ...

ساختار و سازماندهی محیط کار

ارتباطات شخصی جدید

زمان کافی برای تجدیدقوا و بازیابی انرژی

یافتن راه حل های عملی برای یک مسئله

کمک مثبت به جهان

ISFJ ها معمولاً افرادی سازمان یافته و منظم هستند. آنها از پیروی از یک برنامه مشخص و کار در یک محیط ساختارمند لذت می برند. آنها زمانی که بتوانند به برنامه ای معین پایبند باشند پیشرفت می کنند، نه اینکه فقط در حین انجام همه کارها را تنظیم کنند.

ISFJ ها اگرچه به طور طبیعی کم حرف اند، اما از ایجاد ارتباط با دیگران نیز لذت می برند. آنها به نسبت اشخاصی که برونگرا تر هستند بیشتر تمایل به برقراری ارتباط طولانی مدت و با افراد محدود دارند، اما ISFJ ها روابط خود با دیگران را یکی از مهمترین جنبه های زندگی خود می دانند.

به عنوان یک تیپ شخصیتی درون گرا، ISFJ ها در تنهایی خود رشد می کنند. آنها از تنهایی لذت می برند تا بتوانند آرامش داشته باشند و بدون مزاحمت دیگران فکر کنند. خلوتی ساکت و آرام به ISFJ انرژی لازم برای جدیت در انجام کارها را میدهد.

آنها ذاتا افرادی اهل عمل هستند که می خواهند به جای راه حل های بیش از حد ایده آل، راه حل های عملی پیدا کنند. ISFJ ها متفکرانی حاضر و جزئی گرا هستند که با استفاده از عمل گرایی خود تغییرات مثبتی را ایجاد می کنند.

ISFJ ها نیاز ریشه ای و عمیق برای تأثیرگذاری دارند. آنها از توانایی های خود برای ایجاد تغییر در زندگی دیگران هر جا که بتوانند استفاده می کنند. به جای کنار نشستن و انتظار برای سر و سامان دادن به امور توسط دیگران، ISFJ ها بیشتر خودشان مشکلات را حل می کنند.

وقتی ISFJ ها در کارهای انرژی بخش مشارکت می کنند، احساس شادی و بهره وری بیشتری خواهند داشت. آنها قادر خواهند بود از توانایی های خود به خوبی استفاده کرده و از کارهایی که انجام می دهند لذت ببرند، که باعث بهبود مشارکت کلی آنها در محیط کار خواهد شد.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت آنلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست هوش چندگانه گاردنر   کلیک نمایید

 


آگاهی از انگیزه های سایر تیپ های شخصیت

در بخش زیر می توانید انگیزه های مشخص شده برای سایر تیپ های شخصیتی را مشاهده کنید. مطالعه انگیزه های دیگران به ما کمک می کند تا بتوانیم نیازها و علائق دیگران را بهتر درک کنیم.

انگیزه های INTP 
انگیزه های INTJ
انگیزه های INFP 
انگیزه های INFJ
انگیزه های ISTP
انگیزه های ISTJ
انگیزه های ISFP
انگیزه های ISFJ
انگیزه های ENTP
انگیزه های ENTJ
انگیزه های ENFP
انگیزه های ENFJ
انگیزه های ESTP
انگیزه های ESTJ
انگیزه های ESFP
انگیزه های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ISFJ

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید