معنی انگیزه

motive (ˈmōdiv)

حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در شخص بوجود می آورد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

- یک حالت خاص فیزیولوژیکی یا روانی برانگیختگی که انرژی ارگانیسم را به سمت هدفی سوق می دهد.

- دلیلی که به عنوان توضیحی برای رفتار فرد یا علت آن ارائه می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

دلیلی برای انجام کاری

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

- نیرویی که باعث حرکت یا عمل می شود

- دلیلی برای انجام کاری

فرهنگ دهخدا

انگیزه. [ اَ زَ / زِ] (اِ) سبب و باعث چیزها. (برهان قاطع) (هفت قلزم) (انجمن آرا) (آنندراج). موجب. علت. (ناظم الاطباء.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

انگیزه، علتی است که افراد را وادار به انجام عملی خاص می کند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

حالتی است که تمایل به انجام عملی خاص را در شخص بوجود می آورد.

واژه های مترادف در فارسی

موضوع، دلیل، برهان، جنبش، تحریک

واژه های مترادف لاتین

subject, theme, topic

 

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات