تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه شخصیت ENFJ با ESFP

ENFJs & ESFPs

خلاصه تیپ شخصیتی ENFJ (مربی)


افراد با تیپ شخصیتی ENFJ رفتاری گرم، حقیقی و همدل دارند. آنها اقناع کننده هستند و غالباً از استعداد خود برای سوق دادن مردم به سمت زندگی بهتر استفاده می کنند. آنها به صورت گروهی رشد می کنند و دوست دارند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESFP (سرگرم کننده)


افراد با تیپ شخصیتی ESFP رفتار دوستانه، فرصت طلب و حمایت کننده دارند. آنها معمولاً با جریان کارها پیش می روند. آنها مهمانی رفتن را دوست دارند و اغلب در مرکز توجه هستند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ENFJ را با افراد ESFP در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ENFJ با ESFP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFP چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

ENFJ ها و ESFP ها هر دو تیپ های شخصیتی برونگرا و احساسی هستند، به این معنی که آنها شرایط را از لحاظ عاطفی پردازش کنند و از گذراندن وقت با دیگران لذت می برند. با این حال ، ENFJ ها به طور کلی سازمان یافته و متمرکز بر کلیات هستند، در حالی که ESFP ها خودجوش و جزئی گرا هستند. ENFJ ها باید در ارتباط با ESFP ها اطلاعات دقیق و مشخص را بررسی کنند. از طرف دیگر، ESFP ها باید برای انتقال اطلاعات مهم به ENFJ ها زمان تعیین کنند.

حل تعارض شخصیت ENFJ با ESFP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFP چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

ENFJ ها و ESFP ها هر دو تیپ های شخصیتی احساسی هستند، به این معنی که هر یک باید بر بیان تأثیر عاطفی شرایط بر خود تمرکز کنند. ENFJ ها باید دیدگاه خود را ضمن حفظ توجه و ذهنیت باز، آشکارا بیان کنند. ESFP باید از گیر کردن در جزئیات موقعیت اجتناب کنند. در عوض، درک کلی از وضعیت را در نظر بگیرند. 

اعتماد بین شخصیت ENFJ با ESFP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFP چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

ENFJ ها به ESFP هایی اعتماد می کنند. که زمانی خودخواسته و با کیفیت را برای شناختن آنها صرف می کنند. ESFP ها باید به برنامه ها و تعهدات خود با ENFJ ها احترام بگذارند. ESFP ها به ENFJ هایی اعتماد می کنند که در بحث ها می کنند و روحیه آزاد و رهای ESFP ها را تشویق می کنند.

تعامل کاری شخصیت ENFJ با ESFP

چگونه تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFP می توانند با هم کار کنند؟

ENFJ  ها و ESFP ها هر دو دلسوزی و کاریزما را در محیط کار به ارمغان می آورند. با این حال، ENFJ ها همچنین راه حل های ابتکاری و سازمان دهی را ارائه می دهند، در حالی که ESFP ها به جزئیات و سازگاری توجه دارند. ENFJ ها به ESFP ها در متعهد شدن به برنامه های مفید و بلند مدت کمک می کنند، در حالی که ESFP ها به ENFJ ها برای تصمیم گیری عملی و واقع بینانه کمک می کنند.

کنار آمدن با تغییرات در ENFJ و ESFP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFP چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

با توجه به ویژگی ادراکی آنها، ESFP  ها به راحتی با شرایط جدید سازگار می شود. با این حال، پردازش تغییر برای ENFJ ها دشواری است، زیرا آنها محیط های ثابت و پایدار را ترجیح می دهند. ESFP ها باید با تشویق ENFJ ها برای ایجاد برنامه یا روال جدید، که باعث ایجاد حس کنترل می شود، در زمان تغییر، به ENFJ ها کمک کنند تا آرام، متمرکز و مثبت اندیش بمانند.

مدیریت استرس ENFJ و ESFP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFP چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ENFJ و ESFP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

قضاوت و انتقاد از جانب کسانی که برای آنها ارزش قائل اند

احساس مفید نبودن برای جامعه

تمرکز دقیق روی جزئیات خاص

مواجه منفی با جامعه

تیپ شخصیتی ESFP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

کارهای روزمره بی فایده

زندگی اجتماعی یکنواخت

عدم تأیید یا عدم پذیرش دیگران

مشاغل بیش از حد تحلیلی یا مبتنی بر واقعیت

ENFJ ها باید از تحت فشار قرار دادن ESFP ها برای پایبندی به برنامه های دقیق اجتناب کنند، در حالی که ESFP ها باید به برنامه های شخصی ENFJ ها متعهد بوده و به آن احترام بگذارند.

انرژی و انگیزه ENFJ و ESFP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFP چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ENFJ و ESFP می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ENFJ در موارد زیر انگیزه می گیرد...

برقراری ارتباط با دیگران

ایجاد تفاوت در جامعه

احساس دوست داشته شدن و ارزشمند بودن توسط اطرافیان

رسیدگی به نیازهای شخصی خود

تیپ شخصیتی ESFP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

ایجاد ارتباط با دیگران

کنسرت ها، مهمانی ها و سایر اجتماعات بزرگ

فضاهای زیبا و قطعات هنری

سرگرمی کردن اطرافیان

ENFJ ها با مشارکت در تجربیات جدید با ESFP ها به آنها انگیزه می دهند، در حالی که ESFP ها با شناخت و تأیید مشارکت های ENFJ ها در جامعه به آنها الهام می بخشند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید