تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه شخصیت ENFJ با ESTP

ENFJs & ESTPs

خلاصه تیپ شخصیتی ENFJ (مربی)


افراد با تیپ شخصیتی ENFJ رفتاری گرم، حقیقی و همدل دارند. آنها اقناع کننده هستند و غالباً از استعداد خود برای سوق دادن مردم به سمت زندگی بهتر استفاده می کنند. آنها به صورت گروهی رشد می کنند و دوست دارند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESTP (کارآفرین)


افراد با تیپ شخصیتی ESTP رفتاری هیجان انگیز، پر انرژی و جسور دارند. آنها سرزنده و اجتماعی هستند و سریع تصمیم می گیرند. آنها عاشق شلوغی و ماجراجویی هستند و معمولاً وقتی مرتکب اشتباه میشوند، آن ها را برطرف می کنند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ENFJ را با افراد ESTP در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ENFJ با ESTP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESTP چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

 ENFJ ها و ESTP ها بسیار متفاوت هستند. ENFJ ها همدل، خلاق و سازمان یافته هستند، در حالی که ESTP ها عملی، منطقی و آرام هستند. ENFJ ها باید از استفاده از عبارات عاطفی در ارتباط با ESTP ها خودداری کنند، در حالی که ESTP ها باید با اجازه دادن به ENFJ ها برای به اشتراک گذاشتن آشکار خود، همدلی و حمایت خود از آنها نشان دهند.

حل تعارض شخصیت ENFJ با ESTP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESTP چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

ENFJ ها ممکن است برای حل تعارض مشکل داشته باشند. ESTP ها باید ENFJ ها را برای کمک به احساس امنیت و ابراز وجود در اختیار داشته باشند. ENFJ ها باید مستقیم و باز باشند، به ESTP ها اجازه می دهد تا به طور سیستماتیک از طریق مشکل کار کنند.

اعتماد بین شخصیت ENFJ با ESTP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESTP چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

ENFJ ها به ESTP هایی اعتماد می کنند که حامی بوده و از تعهدات تعیین شده پیروی می کنند. ESTP  ها به ENFJ هایی اعتماد می کنند که به راحتی آزرده نمی شوند و برای بیان منطقی تر نظرات و عقاید خود تلاش می کنند.

تعامل کاری شخصیت ENFJ با ESTP

چگونه تیپ های شخصیتی ENFJ و ESTP می توانند با هم کار کنند؟

ENFJ ها راه حل های خلاقانه، سازماندهی و همدلی را در محیط کار به ارمغان می آورند. ENFJ ها به ESTP ها کمک می کنند تا تأثیر اقدامات خود بر دیگران را در نظر بگیرند.

ESTP ها تعادل، تفکر عملی و سازگاری را در محیط کار به ارمغان می آورند. ESTP ها به ENFJ ها کمک می کنند تا افکار خود را صراحتا با دیگران به اشتراک بگذارند.

کنار آمدن با تغییرات در ENFJ و ESTP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESTP چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

از آنجا که ENFJ ها روال ثابت را ترجیح می دهند معمولاً در سازگاری با تغییر مشکل دارند. اما ESTP ها ذاتا در پردازش موقعیت های جدید استعداد دارند و به ENFJ ها کمک می کنند تا جنبه های مثبت تغییر را با آغوش باز بپذیرند.

مدیریت استرس ENFJ و ESTP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESTP چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ENFJ و ESTP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

قضاوت و انتقاد از جانب کسانی که برای آنها ارزش قائل اند

احساس مفید نبودن برای جامعه

تمرکز دقیق روی جزئیات خاص

مواجه منفی با جامعه

تیپ شخصیتی ESTP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

اجبار به تعهد به پروژه های بلند مدت

فعالیت های بسیار منظم و روتین

کنترل یا مهار شدن

تعدد قوانین و مقررات

ENFJ ها باید از تحت فشار قرار دادن ESTP برای تعهد به برنامه های بلند مدت خودداری کنند، در حالی که ESTP باید از انتقاد بیش از حد نسبت به ENFJ اجتناب کنند.

انرژی و انگیزه ENFJ و ESTP

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESTP چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ENFJ و ESTP می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ENFJ در موارد زیر انگیزه می گیرد...

برقراری ارتباط با دیگران

ایجاد تفاوت در جامعه

احساس دوست داشته شدن و ارزشمند بودن توسط اطرافیان

رسیدگی به نیازهای شخصی خود

تیپ شخصیتی ESTP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

ایجاد و خلق چیزهای جدید

تجزیه وسایل و پی بردن به نحوه کار آنها

برنامه های انعطاف پذیر که به آنها اجازه می دهد تکانشی باشند

تجربه افراد، مکان ها و غذاهای جدید

ENFJ ها با مشارکت در تجریبات جدید با ESTP ها، به آنها انگیزه می دهند.

ESTP ها با قدردانی و پشتیبانی مداوم، ENFJ ها را تشویق می کنند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید