تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه تیپ شخصیتی ISFP با ESFJ ها

ISFPs & ESFJs

خلاصه تیپ شخصیتی ISFP (خالق)


افراد با تیپ شخصیتی ISFP در رفتار خود خلاق، غیر متعارف و همدل هستند. آنها درک شدیدی از حواس خود دارند و اغلب خاطرات بسیار زنده ای دارند. آنها از گروه های کوچک مردم لذت می برند و علاقه به کمک به دیگران را دارند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESFJ (حمایتگر) 


افراد با تیپ شخصیتی ESFJ رفتاری همدل، خونگرم و حمایت کننده دارند. آنها اغلب بسیار اجتماعی هستند و تمایل آنها برای برقراری ارتباط با مردم باعث محبوبیت آنها می شود. آنها که از نیازهای دیگران بسیار آگاه هستند، ممکن است به دنبال کمک مکرر و صادقانه باشند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ISFP را با افراد ESFJ در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ISFP با ESFJ

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFJ چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

شخصیت های ISFP و ESFJ هر دو دارای ویژگی های حسی و احساسی هستند، به این معنی که آنها روی زمان حال متمرکزند، وظیفه شناس هستند و از برقراری ارتباط احساسی لذت می برند. ISFP ها کم حرف ترند و سازگاری بیشتری دارند، در حالی که ESFJ ها کاریزماتیک و سازمان یافته اند. ISFP ها باید به ESFJ ها توجه کنند و با آنها ارتباط احساسی برقرار کنند، در حالی که ESFJ ها باید در ضورت لزوم فضایی را برای تنها بودن ISFP ها فراهم کنند.

حل تعارض شخصیت ISFP با ESFJ

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFJ چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

از آنجا که ISFP ها و ESFJ ها هر دو شخصیتی احساساتی هستند ، باید با به اشتراک گذاشتن احساس خود و اهمیت دادن به عواطف یکدیگر، اختلافات را حل کنند. اگرچه هیچ یک از این دو تیپ شخصیتی از پرداختن به تعارض لذت نمی برند، اما یادآوری مزایای رفع یک وضعیت متشنج میتواند مفید باشد. برای جلوگیری از استرس، ISFP ها باید دیدگاه خود را صادقانه به اشتراک بگذارند، در حالی که ESFJ ها باید از نیاز ISFP ها به فضای شخصی آگاه باشند و به آنها اجازه دهند در شرایط بیش از حد تنش زا تنها باشند و آن را تحلیل کنند.

اعتماد بین شخصیت ISFP با ESFJ

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFJ چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

ISFP ها بیشتر به ESFJ هایی که امکان کار مستقل روی پروژه ها را به آن ها میدهند، برای آن ها ارزش قائل اند و آن ها را تشویق می کنند اعتماد می کنند.

ESFJ ها به ISFP هایی که سهم مثبت آن ها را در جامعه تأیید می کنند اعتماد میکنند. ISFP ها باید برای شناختن ESFJ ها وقت بگذارند.

تعامل کاری شخصیت ISFP با ESFJ

چگونه تیپ های شخصیتی ISFP و ESFJ می توانند با هم کار کنند؟

ISFP در محل کار ذهن باز و انعطاف پذیری دارند، در حالی که ESFJ ها انرژی و سازمان دهی را ارائه میدهند. ISFP ها می توانند به ESFJ ها کمک کنند تا خود را با شرایط غیر منتظره سازگار کنند، در حالی که ESFJ ها می توانند به ISFP ها برای رسیدن به اهداف شخصی خود کمک کنند.

کنار آمدن با تغییرات در ISFP و ESFJ

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFJ چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

ISFP ها به دلیل ویژگی ادراکی، به طور طبیعی شرایط جدید را می پذیرد. ESFJ ها ممکن است کمی بیشتر با تغییرات دست و پنجه نرم کنند، زیرا تغییرات در برنامه های آنها اخلال ایجاد میکند. ISFP ها باید با تشویق ESFJ ها به تنظیم برنامه یا روالی جدید، آنها را در پردازش و درک تغییرات یاری دهند، که ممکن است حس کنترل لازم را برای ESFJ ها فراهم کند.

مدیریت استرس ISFP و ESFJ

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFJ چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ISFP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

قوانین، مقررات و فرآیندهای دقیق

ایده های پیچیده و فرضی

مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی کسانی که برای آنها ارزش قائل هستند

گروه های بزرگی از افراد نا آشنا

تیپ شخصیتی ESFJ در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

انتقاد تند از دیگران

مجبور شدن به تصمیم گیری سریع

ارتباطات فاقد احساس نزدیکی

کمبود وقت گذرانی مفید همراه دوستان و خانواده

ISFP ها باید عملکرد لحظه ای بیش از حد در تعامل با ESFJ ها جلوگیری کنند. در عوض، آنها باید سعی کنند برنامه های منعطفی را از قبل تنظیم کنند، تا قابل پیش بینی باشند.

ESFJ ها می توانند با اختصاص وقت برای برقراری ارتباط عاطفی ISFP ها را بر انگیزانند.

انرژی و انگیزه ISFP و ESFJ

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFJ چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ISFP و ESFJ می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ISFP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

تجربه های غیر منتظره و مهیج

یادگیری نحوه کارکرد اشیا

خلق چیزی جدید و زیبا

ارتباط با دوستان و خانواده نزدیک

تیپ شخصیتی ESFJ در موارد زیر انگیزه می گیرد...

تجربه های غیرمنتظره و مهیج

یادگیری نحوه کارکرد اشیا

خلق چیزی جدید و زیبا

ارتباط با دوستان و خانواده نزدیک

ISFP ها می توانند با برقراری ارتباط مثبت و سازماندهی نسبی در فضای کاری خود، به ESFJ ها انگیزه دهند. ESFJ ها می توانند با اجازه دادن به ISFP ها برای کارکردن با سرعت مطلوب خودشان به آنها انگیزه دهند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید