معنی رفتار

behaviour (bəˈhāvyər)

اعمال و طرز رفتارهایی است که توسط افراد، ارگانیسم ها، سیستم ها یا موجودات در رابطه با خود یا محیطشان اتفاق می افتد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

فعالیت های ارگانیسم در پاسخ به محرک های بیرونی یا درونی، از جمله فعالیت های قابل مشاهده عینی، فعالیتهای قابل مشاهده درون نگر و فرایندهای ناخودآگاه.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

رفتاری که شخصی به خصوص نسبت به دیگران دارد.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-روشی که کسی رفتار می کند.

-روشی که یک فرد، یک حیوان، در یک موقعیت خاص یا تحت شرایط خاص رفتار می کند.

فرهنگ دهخدا

رفتار. [ رَ ] (اِمص ) سلوک. (ناظم الاطباء) سیرت. روش

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

اعمال و طرز رفتارهایی است که توسط افراد، ارگانیسم ها، سیستم ها یا موجودات در رابطه با خود یا محیطشان اتفاق می افتد. این پاسخ در نتیجه پاسخ به محرک یا ورودی ها به صورت هوشیار یا ناخودآگاه، آشکار یا پنهان، و داوطلبانه یا غیر ارادی است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اصطلاحی کلی و پوششی برای اعمال، فعالیت ها، بازتاب ها، حرکات، فرآیندها، و بطور خلاصه هر واکنش قابل سنجش ارگانیسم. در ارتباط با موجودات انسانی این اصطلاح معمولا به عملکرد فرد به عنوان یک واحد اطلاق می شود. انسان بطور معمول در واکنش به یک انگیزه یا تکانه عمل می کند اما واکنش کلی او است که رفتار را بوجود می آورد.

واژه های مترادف در فارسی

منش، طرز برخورد، واکنش

واژه های مترادف لاتین

Action, address, bearing, comportment, conduct, deportment

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات