تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه شخصیت ISFJ با ESFP

ISFJs & ESFPs

خلاصه تیپ شخصیتی ISFJ (مدافع)


افراد با تیپ شخصیتی ISFJ رفتاری متواضع، سخت کوش و مشتاقانه دارند تمرکز آنها غالبا بر اطمینان از انجام کامل و بدون نقص کارها است و به پیروی از یک رویکرد مشخص علاقه دارند. اگرچه ISFJ ها ساکت و آرام هستند اما اجتماعی بوده و از بودن در گروه های کوچک آشنایان لذت می برند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESFP (سرگرم کننده) 


افراد با تیپ شخصیتی ESFP رفتار دوستانه، فرصت طلب و حمایت کننده دارند. آنها معمولاً با جریان کارها پیش می روند. آنها مهمانی رفتن را دوست دارند و اغلب در مرکز توجه هستند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ISFJ را با افراد ESFP در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ISFJ با ESFP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESFP چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

ISFJ ها و ESFP ها هر دو شخصیت حسی، احساسی هستند، به این معنی که تمایل به تمرکز بر مشخصات خاص و پردازش عاطفی موقعیت ها دارند. با این حال، ISFJ ها به طور کلی کم حرف تر و منظم ترند، در حالی که ESFP ها برونگرا و خودجوش هستند. ISFJ ها باید با ESFP شخصاً به مسائل بپردازند. از طرف دیگر، ESFP ها باید صمیمانه به ISFJ ها گوش داده و در صورت امکان با برقراری ارتباط از طریق ایمیل یا متن به آنها فضا دهند.

حل تعارض شخصیت ISFJ با ESFP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESFP چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

ISFJ ها و ESFP ها هر دو شخصیت هایی احساسی هستند و هر یک باید بر بیان تاثیر عاطفی موقعیت ها بر آنها تمرکز کنند. برای جلوگیری از بحث های استرس زا و غیرضروری، ISFJ ها باید ضمن پذیرش افکار متفاوت، مستقیماً دیدگاه خود را بیان کنند، در حالی که ESFP ها باید صمیمانه به آنها گوش دهند و به ISFJ ها برای پردازش امور حریم خصوصی دهند.

اعتماد بین شخصیت ISFJ با ESFP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESFP چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

ISFJ ها تمایل به اعتماد به ESFP هایی دارند که از تعهدات تعیین شده پیروی می کنند اعتماد کنند و برای تعیین اهداف با انگیزه هستند. ESFP ها بیشتر به ISFJ هایی اعتماد می کنند که در مباحثات مشارکت داشته و به ESFP ها اجازه می دهند تا یک برنامه آزاد را دنبال کنند.

تعامل کاری شخصیت ISFJ با ESFP

چگونه تیپ های شخصیتی ISFJ و ESFP می توانند با هم کار کنند؟

ISFJ ها و ESFP ها هر دو حساسیت و دلسوزی را در محیط کار به ارمغان می آورند. با این حال، ISFJ ها استقامت و سازماندهی را هم ارائه می دهند، در حالی که ESFP ها کاریزما و سازگاری را ارائه می دهند. ISFJ ها می توانند به ESFP ها کمک کنند تا از فرصت های مهم استفاده کنند، در حالی که ESFP ها می توانند به ISFJ ها کمک کنند تا تجربیات جدید کسب کنند.

کنار آمدن با تغییرات در ISFJ و ESFP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESFP چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

با توجه به ویژگی ادراکی آنها، ESFP از تغییر استقبال می کنند. با این حال، از آنجا که ISFJ ها به ثبات و قابل پیش بینی بودن اهمیت می دهند، ممکن است در پردازش موقعیت جدید دچار مشکل شوند. ESFP ها باید به ISFJ ها کمک کنند تا روی جنبه های مثبت تغییر تمرکز کنند و راهی جدید برای تحقق اهداف خود پیدا کنند.

مدیریت استرس ISFJ و ESFP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESFP چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ISFJ در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

انتقاد تند یا مکرر

در نظر گرفتن ایده های مفهومی یا فرضی

زندگی در هرج و مرج و بی نظمی

نا امید کردن خود یا دیگران

تیپ شخصیتی ESFP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

کارهای روزمره و بی هدف

عدم وجود حوادث مهم در زندگی اجتماعی آنها

عدم تأیید یا عدم پذیرش از سوی دیگران

مشاغل بیش از حد تحلیلی یا مبتنی بر واقعیت

ISFJ ها باید از تحت فشار قرار دادن ESFP ها برای پیروی از یک برنامه تکراری جلوگیری کنند، در حالی که ESFP باید در ارتباط با ISFJ ها، برنامه های شخصی تنظیم و از آن ها پیروی کنند.

انرژی و انگیزه ISFJ و ESFP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESFP چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ISFJ و ESFP می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ISFJ در موارد زیر انگیزه می گیرد...

ارتباطات شخصی جدید

زمان کافی برای تجدید قوا و بازیابی انرژی

یافتن راه حل های عملی برای یک مسئله

کمک مثبت به جهان

تیپ شخصیتی ESFP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

برقراری ارتباط با دیگران

کنسرت ها، مهمانی ها و سایر گروه های بزرگ مردم

فضاهای زیبا و قطعات هنری

سرگرم کردن اطرافیان

ISFJ ها می توانند با صرف وقت با کیفیت با آنها، به ESFP ها انگیزه دهند، در حالی كه ESFP ها می توانند ISFJ ها را با شناخت و تأیید مشاركت های مثبت شان در جامعه الهام بخشند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید