تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

درباره ما

مجله "ای سنج" متشکل از افرادی است که در حوزه نوشتاری خود، پس از فراز و نشیب های علمی و پژوهش در سطح دانشگاهی، دانش و برتری لازم را کسب نموده اند. نویسندگان و مترجمان این مجله هر یک بنا به حیطه تخصصی خود و بنا به اهداف بلند پایه "ای سنج" در این فضا گردهم آمده اند تا نوشته ها، افکار و راهکارهای علمی را در اختیار عموم مردم قرار دهند. مجله ای سنج بر آن است که مطالب را با دسته بندی های متنوع در چارچوب یافته های نوین روانشناسی در اختیار مخاطبان قرار دهد. ما در تلاشیم که با ترکیب علم و تجربه بتوانیم تاثیرات عمیق روانی-اجتماعی را در جامعه به جای بگذاریم.