معنی رشد

growth (ɡrōTH)

مجموعه ای از تغییرات فیزیکی که از زمان بارداری تا بلوغ اتفاق می افتد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-مجموعه ای از تغییرات فیزیکی که از زمان بارداری تا بلوغ اتفاق می افتد.

-ارتقا هر موجودی به سمت وضعیت بالغ آن.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

فرآیند رشد در افراد، حیوانات یا گیاهان از نظر جسمی، ذهنی یا عاطفی افزایش اندازه، مقدار یا درجه چیزی

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

روند توسعه یا افزایش اندازه.

فرهنگ دهخدا

رشد. [ رُ ] (ع مص ) به راه شدن. (از آنندراج ) (غیاث اللغات ) (از منتهی الارب). هدایت شدن. (از اقرب الموارد). راه راست یافتن. (آنندراج) (غیاث اللغات ) (ترجمان جرجانی چ دبیرسیاقی ص 52) (مصادر اللغه ٔ زوزنی). راه راست گرفتن.

واژه های مترادف در فارسی

افزایش، توسعه، هدایت، نمو

واژه های مترادف لاتین

accretion, development, increase, increment, swell, swelling

واژه های متضاد در فارسی

تنزل، نزولی، سقوط، پسرفت

واژه های متضاد لاتین

regress, regression, retrogression, reversion

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات