تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

معنی بالینی

clinical (ˈklɪnɪkl)

در ارتباط با تشخیص و درمان اختلالات روانی، پزشکی یا سایر اختلالات، معمولا در یک کلینیک اتفاق می افتد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-در ارتباط با تشخیص و درمان اختلالات روانی، پزشکی یا سایر اختلالات. در اصل که فقط شامل مشاهده مستقیم بیماران بود، اکنون روشهای بالینی برای در نظر گرفتن عوامل بیولوژیکی و آماری در درمان بیماران و تشخیص بیماریها گسترش یافته اند.
-معمولا در یک کلینیک اتفاق می افتد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

برای معاینه و درمان بیماران و بیماری های آنها

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-مشخص کننده نوعی روش برخورد با شخصیت و روان درمانی که متمرکز بر فرد به عنوان کل است تا جست و جوی اصول کلی یا انجام مطالعات هنجاری.
-مربوط به کار طبابت یا سایر امور درمانی که بطور عمده متکی بر استنباط قضاوت ذهنی پزشک-درمان گر است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه