تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

معنی ارتباط

relationship (rəˈlāSH(ə)nˌSHip)

رابطه بین دو یا چند رویداد، شی ء یا شخص. ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-ارتباط بین اشیا، رویدادها، متغیرها یا سایر پدیده ها.
-یک رابطه مستمر و غالباً درگیر بین دو یا چند نفر، به عنوان مثال: در یک خانواده، دوستی، ازدواج، مشارکت یا سایر روابط بین فردی که شرکت کنندگان در افکار، احساسات و اعمال همه تأثیر می گذارند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-نحوه رفتار یا رفتار دو نفر، گروه یا کشور با یکدیگر
-دوستی محبت آمیز و / یا جنسی بین دو نفر
-چگونه دو یا چند چیز با هم مرتبط هستند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-نحوه ارتباط دو چیز
-یک دوستی نزدیک عاشقانه بین دو نفر، اغلب جنسی
-رابطه عبارت است از چگونگی ارتباط دو یا چند نفر با یکدیگر یا ارتباط آنها با یکدیگر

فرهنگ دهخدا

ارتباط. [ اِ ت ِ] (ع مص رَبط. بستن. بربستن .

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-رابطه بین دو یا چند رویداد، شی ء یا شخص. ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند.
-رابطه بین رویدادها بطوری که یکی به عنوان پیشایند دیگری عمل نماید.

واژه های مترادف در فارسی

بستگی، پیوستگی، پیوند، تماس، دلبستگی، رابطه، ربط، سروکار، علایق، مراوده، مناسبت، وابستگی، وفاق

واژه های مترادف لاتین

communication, communion, contact, correlation, interrelation, interrelationship, liaison, linkage, links, perspective, touch

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات
کرونا و پدیده های اجتماعی
واقعا فکر می کنید در یک رابطه، داشتن عشق، کافی است؟
9 تاثیر تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه بر زندگی افراد
مقابله با اضطراب، به روش مارتین سلیگمن
ابر قهرمان خود باشید
اگر استعدادتان را پیدا نکنید سر از ناکجا آباد در میاورید!!
چگونه به ناهشیار خود راه پیدا کنیم؟
استرس و راهکار های برخورد صحیح با آن
اضطراب حاصل از کرونا را چگونه مدیریت کنیم ؟
سرگرمی های جذاب برای کودکان در ایام قرنطینه