تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه تیپ شخصیتی ISFP با ESFP ها

ISFPs & ESFPs

خلاصه تیپ شخصیتی ISFP (خالق)


افراد با تیپ شخصیتی ISFP در رفتار خود خلاق، غیر متعارف و همدل هستند. آنها درک شدیدی از حواس خود دارند و اغلب خاطرات بسیار زنده ای دارند. آنها از گروه های کوچک مردم لذت می برند و علاقه به کمک به دیگران را دارند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESFP (سرگرم کننده) 


افراد با تیپ شخصیتی ESFP رفتار دوستانه، فرصت طلب و حمایت کننده دارند. آنها معمولاً با جریان کارها پیش می روند. آنها مهمانی رفتن را دوست دارند و اغلب در مرکز توجه هستند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ISFP را با افراد ESFP در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ISFP با ESFP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFP چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

شخصیت های ISFP و ESFP هر دو دارای ویژگی های حسی، احساسی و ادراکی هستند، به این معنی که آنها متمرکز بر زمان حال و همدل هستند و از برنامه های دقیق اجتناب می کنند. ISFP ها کم حرف هستند، در حالی که ESFP ها کاریزماتیک و خوش معاشرت اند. ISFP ها باید به ESFP ها گوش دهند و با آن ها ارتباط احساسی برقرار کنند، در حالی که ESFP ها باید با برقراری ارتباطات اولیه از طریق ایمیل به ISFP ها فضای کافی برای تنها بودن بدهند.

حل تعارض شخصیت ISFP با ESFP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFP چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

از آنجا که ISFP ها و ESFP ها هر دو شخصیتی احساساتی هستند، باید با بیان آشکار احساسات خود، در حالی که همدلی نشان می دهند، به حل تعارض بپردازند. ISFP ها باید به جای بروز احساسات، صادقانه با ESFP ها ارتباط برقرار کند. ESFP ها باید از نیاز ISFP ها به فضای شخصی آگاه باشند و به آنها اجازه دهند حین درگیری های شدید تنها باشند.

اعتماد بین شخصیت ISFP با ESFP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFP چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

 ISFP ها بیشتر به ESFP هایی که از آن ها پشتیبانی و آن ها را تشویق می کنند و به آنها امکان کار مستقل روی پروژه ها را می دهد، اعتماد می کنند. ISFP ها به ESFP هایی که سهم مثبت آن ها را در جامعه تأیید می کنند آسان تر اعتماد میکنند. ISFP ها همچنین باید زمانی را برای وقت گذراندن با ESFP ها اختصاص دهند.

تعامل کاری شخصیت ISFP با ESFP

چگونه تیپ های شخصیتی ISFP و ESFP می توانند با هم کار کنند؟

ISFP ها و ESFP ها توجه، وظیفه شناسی و انعطاف پذیری را در محیط کار ارائه می دهند. از آنجا که ISFP ها کم حرف تر هستند، می توانند به ESFP ها کمک کنند تا شنونده های بهتری شوند، در حالی که ESFP ها می توانند به ISFP ها کمک کنند تا افکار خود را با دید بازتری به اشتراک بگذارند.

کنار آمدن با تغییرات در ISFP و ESFP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFP چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

ISFP ها و ESFP ها به دلیل ویژگی ادراکی، به طور طبیعی شرایط جدید را می پذیرند. آنها شخصیت هایی سازگار هستند که تمایل به تجربه های غیر منتظره دارند و برای تغییرات مثبت ارزش قائل اند.

مدیریت استرس ISFP و ESFP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFP چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ISFP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

برنامه ها و زمان بندی های تکرارشونده

ایده های پیچیده و فرضی

مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی کسانی که برای آنها ارزش قائل هستند

گروه های بزرگی از افراد نا آشنا

تیپ شخصیتی ESFP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

کارهای روزمره و بی هدف

پیشامدهای ناخواسته در زندگی اجتماعی آنها

عدم تأیید یا عدم پذیرش دیگران

مشاغل بیش از حد تحلیلی یا مبتنی بر واقعیت

ISFP ها باید از تحت فشار قرار دادن ESFP ها در شرایط استرس زا خودداری کنند، در حالی که ESFP ها باید از ازدحام کردن اطراف ISFP ها جلوگیری کند.

انرژی و انگیزه ISFP و ESFP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESFP چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ISFP و ESFP می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ISFP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

تجربه های غیر منتظره و مهیج

یادگیری نحوه کارکرد اشیا

خلق چیزی جدید و زیبا

ارتباط با دوستان و خانواده نزدیک

تیپ شخصیتی ESFP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

برقراری ارتباط با دیگران

کنسرت ها، مهمانی ها و سایر گروه های بزرگ مردم

فضاهای زیبا و آثار هنری

سرگرم کردن اطرافیان

ISFP ها می توانند با ارائه تأیید و تشویق، ESFP ها را بر انگیزانند. ESFP ها می توانند با اجازه دادن به آنها برای کار در فضای شخصی خود، به ISFP ها انگیزه دهند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید