تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه شخصیت ISFJ با ESTP

ISFJs & ISFJs

خلاصه تیپ شخصیتی ISFJ (مدافع)


افراد با تیپ شخصیتی ISFJ رفتاری متواضع، سخت کوش و مشتاقانه دارند تمرکز آنها غالبا بر اطمینان از انجام کامل و بدون نقص کارها است و به پیروی از یک رویکرد مشخص علاقه دارند. اگرچه ISFJ ها ساکت و آرام هستند اما اجتماعی بوده و از بودن در گروه های کوچک آشنایان لذت می برند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESTP (کارآفرین) 


افراد با تیپ شخصیتی ESTP رفتاری هیجان انگیز، پر انرژی و جسور دارند. آنها سرزنده و اجتماعی هستند و سریع تصمیم می گیرند. آنها عاشق شلوغی و ماجراجویی هستند و معمولاً وقتی مرتکب اشتباه میشوند، آن ها را برطرف می کنند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ISFJ را با افراد ESTP در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ISFJ با ESTP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESTP چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

اگرچه هر دو تیپ شخصیتی حسی هستند، به این معنی که تمایل به توجه دقیق به جزئیات دارند، اما ISFJ ها و ESTP بسیار متفاوت هستند. ISFJ ها درون گرا، همدل و منظم هستند، در حالی که ESTP ها برون گرا، منطقی و آرام هستند. ISFJ ها باید در ارتباط با ESTP ها منظور خود را منطقی تر بیان کنند، در حالی که ESTP ها باید با ISFJ ها همدل باشند و به آنها این امکان را بدهند تا به تنهایی وقت بگذرانند.

حل تعارض شخصیت ISFJ با ESTP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESTP چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

ISFJ ها ممکن است برای رسیدگی به تعارض اوقات سختی داشته باشند. ESTP ها باید ضمن دادن فضا و پشتیبانی صادقانه از ISFJ ها، صبور باشند. ISFJ ها باید مستقیماً افکار خود را بیان کنند و به ESTP ها اجازه دهند که با روش معین برای حل مشکل تلاش کنند.

اعتماد بین شخصیت ISFJ با ESTP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESTP چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

ISFJ ها تمایل  به اعتماد به ESTP هایی دارند که همدل بوده و به اهداف بلندمدت خاصی متعهد هستند. قابلیت اطمینان و ارتباط شخصی برای ISFJ ها مهم است. ESTP ها تمایل به اعتماد به ISFJ هایی دارند که تلاش می کنند صریح تر باشند و کمتر از کنایه های ESTP ها آزرده می شوند. ESTP ها ISFJ هایی که گاه گاه در مباحث یا گفتگوها مشارکت می کنند، تحسین می کنند.

تعامل کاری شخصیت ISFJ با ESTP

چگونه تیپ های شخصیتی ISFJ و ESTP می توانند با هم کار کنند؟

ISFJ ها سازماندهی و دلسوزی را در محیط کار به ارمغان می آورند. آنها می توانند به ESTP ها در توجه به احساس دیگران در هنگام تصمیم گیری کمک کنند. ESTP ها تفکر منطقی، کاریزما و سازگاری را در محیط کار به ارمغان می آورند. آنها می توانند به ISFJ ها کمک کنند تا نیازهای خود را صریح تر بیان کنند.

کنار آمدن با تغییرات در ISFJ و ESTP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESTP چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

از آنجا که آنها به پیروی از برنامه های تعیین شده تمایل دارند، ISFJ ها برای سازگاری با تغییر اوقات سختی دارند. با این وجود ESTP ها استعداد ذاتی در پردازش تغییر دارند و می توانند به ISFJ ها کمک کنند تا از مزایای موقعیت جدید استقبال کنند.

مدیریت استرس ISFJ و ESTP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESTP چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ISFJ در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

انتقاد تند یا مکرر

در نظر گرفتن ایده های مفهومی یا فرضی

زندگی در هرج و مرج و بی نظمی

نا امید کردن خود یا دیگران

تیپ شخصیتی ESTP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

فشار برای تعهد به پروژه های بلند مدت

فعالیت های بسیار منظم و روزمره

کنترل یا مهار شدن

فراوانی قوانین و مقررات

ISFJ ها باید از تحت فشار قرار دادن ESTP ها برای تعهد به برنامه های بلند مدت خودداری کنند. در عوض، ISFJ ها باید به ESTP ها امکان کشف ایده ها و فرصت های جدید را بدهند.

ESTP ها باید مایل به شنیدن ایده ها و نظرات ISFJ ها باشند. ESTP ها باید به ایجاد ارتباط عاطفی با ISFJ ها تمایل داشته باشند.

انرژی و انگیزه ISFJ و ESTP

تیپ های شخصیتی ISFJ و ESTP چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ISFJ و ESTP می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ISFJ در موارد زیر انگیزه می گیرد...

ارتباطات شخصی جدید

زمان کافی برای تجدید قوا و بازیابی انرژی

یافتن راه حل های عملی برای یک مسئله

کمک مثبت به جهان

تیپ شخصیتی ESTP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

ساختن و خلق چیزهای جدید

از هم باز کردن وسایل و پی بردن به نحوه کار آنها

برنامه های انعطاف پذیر که به آنها اجازه بی فکر عمل کردن را می دهد

تجربه دیدار با افراد، مکان ها و غذاهای جدید

ISFJ ها می توانند با مشارکت در بحث و گفتگوهای متفکرانه به ESTP ها انگیزه دهند، ESTP ها با احترام به تعهدات ISFJ ها را تشویق می کنند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید