تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه شخصیت ENFJ با ESFJ

ENFJs & ESFJs

خلاصه تیپ شخصیتی ENFJ (مربی)


افراد با تیپ شخصیتی ENFJ رفتاری گرم، حقیقی و همدل دارند. آنها اقناع کننده هستند و غالباً از استعداد خود برای سوق دادن مردم به سمت زندگی بهتر استفاده می کنند. آنها به صورت گروهی رشد می کنند و دوست دارند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESFJ (حمایتگر)


افراد با تیپ شخصیتی ESFJ رفتاری همدل، خونگرم و حمایت کننده دارند. آنها اغلب بسیار اجتماعی هستند و تمایل آنها برای برقراری ارتباط با مردم باعث محبوبیت آنها می شود. آنها که از نیازهای دیگران بسیار آگاه هستند، ممکن است به دنبال کمک مکرر و صادقانه باشند. 

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ENFJ را با افراد ESFJ در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ENFJ با ESFJ

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFJ چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

ENFJ ها و ESFJ ها هر دو تیپ های شخصیتی برونگرا، احساسی و قضاوتی هستند، به این معنی که آنها شرایط را از لحاظ عاطفی پردازش می کنند ، برنامه های تعیین شده را دنبال می کنند و از گذراندن وقت با دیگران لذت می برند. با این حال، ENFJ ها به طور کلی خلاق و متمرکز بر کلیات هستند، در حالی که ESFJ ها عملی و جزئی گرا هستند. ENFJ ها باید با پرداختن به مشخصات معین در ارتباط با ESFJ ها واقع بین باشند. ESFJ ها باید در ارتباط با ENFJ ها بر وضعیت کلی تمرکز کنند.

حل تعارض شخصیت ENFJ با ESFJ

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFJ چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

ENFJ ها و ESFJ ها هر كدام باید چگونگی تأثیر عاطفی شرایط بر آنها را بیان كنند. ENFJ ها باید با ذهن باز و توجه دیدگاه ESFJ ها را در نظر داشته باشند، در حالی که ESFJ ها باید از گیر افتادن در جزئیات یک وضعیت اجتناب کنند، در عوض درک کلی از وضعیت را در نظر بگیرند.

اعتماد بین شخصیت ENFJ با ESFJ

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFJ چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

ENFJ ها به ESFJ هایی اعتماد می کنند که از ایده های خلاقانه قدردانی می کنند و برای برقراری ارتباط عاطفی وقت می گذارند. به ESFJ ها به ENFJ هایی اعتماد می کنند که در بحث ها مشارکت می کنند و با خواست خود زمانی را با ESFJ می گذرانند.

تعامل کاری شخصیت ENFJ با ESFJ

چگونه تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFJ می توانند با هم کار کنند؟

ENFJ  ها و ESFJ ها هر دو دلسوزی، سازماندهی و کاریزما را در محیط کار به ارمغان می آورند. با این حال، ENFJ ها راه حل های ابتکاری نیز ارائه می دهند، در حالی که ESFJ ها به جزئیات توجه دارند. ENFJ ها به ESFJ ها کمک می کنند تا کلیات را درک کنند، در حالی که ESFJ ها به ENFJ ها کمک می کنند تا جزئیات و کارهای کوچک تر را بررسی کنند. 

کنار آمدن با تغییرات در ENFJ و ESFJ

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFJ چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

 از آنجا کهENFJ ها و ESFJ ها  محیط های ثابت و پایدار را ترجیح می دهند، در پردازش تغییر مشکل دارند. آنها باید با تلاش برای ایجاد برنامه یا روال جدید، که باعث ایجاد دوباره حس کنترل می شود، در زمان تغییر به یکدیگر کمک کنند تا متمرکز و مثبت بمانند.

مدیریت استرس ENFJ و ESFJ

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFJ چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ENFJ و ESFJ در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

قضاوت و انتقاد از جانب کسانی که برای آنها ارزش قائل اند

احساس مفید نبودن برای جامعه

تمرکز دقیق روی جزئیات خاص

مواجه منفی با جامعه

تیپ شخصیتی ESFJ در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

اجبار به تصمیم گیری سریع

ارتباطی بدون نزدیکی و همدلی

انتقاد تند از جانب دیگران

فقدان وقت با کیفیت با دیگران

ENFJ ها باید از استفاده از فرضیه ها در ارتباط با ESFJ ها اجتناب کنند، در حالی که ESFJ ها از تحت فشار گذاشتن ENFJ ها برای تمرکز روی جزئیات خاص جلوگیری کنند.

انرژی و انگیزه ENFJ و ESFJ

تیپ های شخصیتی ENFJ و ESFJ چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ENFJ و ESFJ می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ENFJ در موارد زیر انگیزه می گیرد...

برقراری ارتباط با دیگران

ایجاد تفاوت در جامعه

احساس دوست داشته شدن و ارزشمند بودن توسط اطرافیان

رسیدگی به نیازهای شخصی خود

تیپ شخصیتی ESFJ در موارد زیر انگیزه می گیرد...

ایجاد ارتباط با دیگران

سازمان یافتگی و وقایع برنامه ریزی شده

ایجاد تفاوت در جامعه

دریافت احساس دوست داشتنی و ارزشمند بودن توسط اطرافیان

ENFJ ها با صمیمیت و مراقبت در گفت و گوها باعث ایجاد انگیزه در ESFJ ها می شوند، در حالی که ESFJ ها ENFJ ها را که برای شناختن آنها وقت می گذارند تشویق می کنند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید