تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

استرس های ISFJ

تیپ شخصیت مدافع

استرس های تیپ ISFJ چیست؟


هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، معمولاً می تواند به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط باشد. بنابراین، مهم است بدانیم چه نوع فعالیت هایی باعث ایجاد انرژی در هر نوع شخصیتی می شود و کدام فعالیت ها باعث تخلیه آن میگردد.

تیپ های شخصیتی ISFJ توسط این موارد استرسی و خسته میشوند ...

جمعیت و مهمانی های زیاد

انتقاد تند یا مکرر

در نظر گرفتن ایده های مفهومی یا فرضی

زندگی در هرج و مرج و بی نظمی

نا امیدکردن خود یا دیگران

ISFJ ها از جمعیت زیاد فرار می کنند. اگرچه آنها دوست دارند با دیگران رابطه برقرار کنند، اما تمایل دارند که هر بار با یک نفر ارتباط بگیرند. ازدحام آن ها را دست پاچه می کند.

آنها نسبت به انتقاد و بازخورد حساس هستند. ممکن است انتقاد را کاملا شخصی برداشت کنند و این امر غالبا در نهایت از نظر عاطفی به آنها آسیب می زند. با این حال، وقتی دیگران بازخورد خود را به صبورانه و همدلانه بیان می کنند، ISFJ ها با آن به خوبی برخورد می کنند.

ISFJ ها توسط فرضیات تحت فشار قرار می گیرند. آنها ترجیح می دهند به جای اینکه به فکر پتانسیل ها و توانایی های بالقوه باشند، روی مشکلات دنیای واقعی تمرکز کنند، زیرا غالبا احساس می کنند از نظر فیزیکی می توانند در مورد مسائل عملی فعلی کاری انجام دهند.

آنها از هرج و مرج یا غیرقابل پیش بینی بودن بیزارند. آنها در محیط های ساختار یافته بسیار راحت هستند و بی نظمی را طاقت فرسا می دانند. زمانی که از یک برنامه ثابت و قابل اتکا پیروی نمایند، به خوبی کار می کنند.

شکست تأثیر زیادی بر ISFJ ها می گذارد. آنها بسیار هدف گرا هستند و اغلب زمانی که به اهدافشان نمی رسند به راحتی نا امید می شوند. با این حال، ISFJ ها با خودشناسی و رشد، به جای اینکه اجازه دهند مشکلات آنها را به زیر بکشد، می توانند به سرعت از اشتباهات درس بگیرند.

وقتی ISFJ ها با کارهایی پرتنش یا خسته کننده روبرو می شوند، ممکن است از سایر جنبه های زندگی غافل شوند. هرچند همه ما در مقاطع مختلف زندگی با استرس روبرو میشویم، اما در بسیاری از مواقع می توان از آن جلوگیری کرد. در مورد ISFJ ها، آنها باید به مواردی که انگیزه و انرژی آنها را حفظ می کند مشغول شوند؛ مانند ارتباط با دوستان و یافتن راه حل های عملی برای مشکلات. پرهیز از کارهایی که فشارهای غیرضروری به آنها تحمیل می کند، رفع آشکار استرس و انجام آنچه آنها را هیجان زده می کند به جلوگیری از سرخوردگی و فرسودگی ISFJ ها کمک می کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه مقابله با استرس خود را بهتر بسنجیم؟

تست سبک های مقابله با استرس در سایت ای سنج به شما کمک می کند تا به طور دقیق نحوه رویارویی با استرس را سنجیده و از راهکارهای آن برای کنار آمدن صحیح با مشکلات استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از استرس سایر تیپ های شخصیت

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها در شرایط استرس زا کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد نحوه مقابله با استرس آن، بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

استرس های INTP 
استرس های INTJ
استرس های INFP 
استرس های INFJ
استرس های ISTP
استرس های ISTJ
استرس های ISFP
استرس های ISFJ
استرس های ENTP
استرس های ENTJ
استرس های ENFP
استرس های ENFJ
استرس های ESTP
استرس های ESTJ
استرس های ESFP
استرس های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ISFJ

 

 

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید