تله ی بی ارزشی

تله ی بی ارزشی

در این پادکست دکتر مهدیه اسدی از تاثیر تحقیر و بی ارزشی در دوران کودکی صحبت میکنند

توضیحات صفحه پادکست توضیحات صفحه پادکست توضیحات صفحه پادکست توضیحات صفحه پادکست توضیحات صفحه پادکست

فیلتر کردن مطالب
  • نمایش بر اساس