تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

رابطه تیپ شخصیتی ISFP با ESTP ها

ISFPs & ESTPs

خلاصه تیپ شخصیتی ISFP (خالق)


افراد با تیپ شخصیتی ISFP در رفتار خود خلاق، غیر متعارف و همدل هستند. آنها درک شدیدی از حواس خود دارند و اغلب خاطرات بسیار زنده ای دارند. آنها از گروه های کوچک مردم لذت می برند و علاقه به کمک به دیگران را دارند.

خلاصه تیپ شخصیتی ESTP (کارآفرین) 


افراد با تیپ شخصیتی ESTP رفتاری هیجان انگیز، پر انرژی و جسور دارند. آنها سرزنده و اجتماعی هستند و سریع تصمیم می گیرند. آنها عاشق شلوغی و ماجراجویی هستند و معمولاً وقتی مرتکب اشتباه میشوند، آن ها را برطرف می کنند.

در این بخش می خواهیم رابطه تیپ شخصیت ISFP را با افراد ESTP در تست شخصیت شناسی MBTI به طور کامل گزارش نماییم. در فهرست زیر مواردی که مورد بحث قرار می گیرند را برایتان آورده ایم:

نحوه ارتباط شخصیت ISFP با ESTP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESTP چگونه می توانند به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟

شخصیت های ISFP و ESTP هر دو شخصیتی قضاوتی و ادراکی هستند، به این معنی که تمایل دارند روی جزئیات مشخص متمرکز شوند، از برنامه های دقیق اجتناب کنند و در لحظه عمل کنند. ISFP ها به طور کلی شهودی و کم حرف هستند، در حالی که ESTP ها دوست دارد در کنار دیگران باشد و منظور خود را منطقی بیان کنند. ISFP ها باید با ESTP ها صادق و رو راست باشند، در حالی که ESTP ها باید ISFP ها را تشویق و تأیید کنند.

حل تعارض شخصیت ISFP با ESTP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESTP چگونه می توانند تعارض ها را حل کنند؟

ISFP ها رویکرد احساسی دارند، در حالی که ESTP ها ترجیح می دهند شرایط را منطقی پردازش کند. ISFP ها باید به طور مستقیم نگرانی های خود را با ESTP ها در میان بگذارند و از استفاده ی عبارات عاطفی جلوگیری کنند. ESTP ها باید در حالی که به ISFP ها توجه میکنند، سعی کنند افکار خود را با ملاحظه بیان کنند.

اعتماد بین شخصیت ISFP با ESTP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESTP چگونه می توانند در یکدیگر اعتماد ایجاد کنند؟

ISFP ها به احتمال زیاد به ESTP هایی که به احساسات آن ها توجه میکنند و به آنها فضایی برای کار مستقل می دهند، اعتماد میکنند.

ESTP ها به ISFP هایی که صریح هستند و از واکنش های شدید احساسی جلوگیری می کنند اعتماد کنند. ISFP ها در تعامل با ESTP ها منظور خود را منطقی تر بیان کنند.

 

تعامل کاری شخصیت ISFP با ESTP

چگونه تیپ های شخصیتی ISFP و ESTP می توانند با هم کار کنند؟

ISFP ها و ESTP ها ایده های عملی و نگرش سازگار با محیط کار را به ارمغان می آورند. ISFP ها در محیط کار تفکر همدلانه دارند، در حالی که ESTP ها کاریزماتیک اند و استدلال منطقی ارائه می دهند. ISFP ها می توانند به ESTP ها کمک کنند تا دیدگاه دیگران را در نظر بگیرند ، در حالی که ESTP ها می توانند به ISFP ها کمک کنند تا قاطعیت بیشتری داشته باشند.

کنار آمدن با تغییرات در ISFP و ESTP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESTP چگونه می توانند با تغییرات کنار بیایند؟

 ISFP ها و ESTP ها به دلیل ویژگی ادراکی، به طور طبیعی سازگار هستند و به خوبی با شرایط جدید سازگار می شوند. آنها افراد انعطاف پذیری هستند که دوست دارند با جریان زندگی همراه شوند و برای تحولات مثبت ارزش قائل اند.

مدیریت استرس ISFP و ESTP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESTP چگونه می توانند مدیریت استرس داشته باشند؟

تیپ شخصیتی ISFP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

قوانین، مقررات و فرآیندهای دقیق

ایده های پیچیده و فرضی

مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی کسانی که برای آنها ارزش قائل هستند

گروه های بزرگی از افراد نا آشنا

تیپ شخصیتی ESTP در موارد زیر به راحتی تحت فشار قرار می گیرد...

فعالیتهای بسیار منظم و معمول

فراوانی قوانین و مقررات

عدم تفکر سریع و بداهه پردازی

کنترل یا مهار شدن

ISFP ها باید از تحت فشار قرار دادن ESTP ها برای پذیرش یا بیان احساسات خودداری کنند، در حالی که ESTP ها باید از انتقاد بیش از حد به ISFP ها جلوگیری کند.

انرژی و انگیزه ISFP و ESTP

تیپ های شخصیتی ISFP و ESTP چگونه می توانند در یکدیگر تشویق و انگیزه ایجاد کنند؟

تیپ­ های شخصیتی ISFP و ESTP می­توانند یکدیگر را در زندگی شخصی و شغلی تشویق کنند و به یکدیگر انگیزه دهند.

تیپ شخصیتی ISFP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

تجربه های غیر منتظره و مهیج

یادگیری نحوه کارکرد اشیا

خلق چیزی جدید و زیبا

ارتباط با دوستان و خانواده نزدیک

تیپ شخصیتی ESTP در موارد زیر انگیزه می گیرد...

تجربه مکان، افراد و غذا های جدید

توجه اطرافیان

ساختن و خلق چیزهای جدید

آزادی در کاوش و رویارویی با جهان

ISFP ها می توانند با شرکت در بحث های گاه و بیگاه با ESTP ها در آن ها انگیزه ایجاد کنند، در حالی که ESTP ها می توانند ISFP ها را با در اختیار قرار دادن فضای کافی برای بازیابی انرژی، تشویق کنند.


  ارتباط کلیه تیپ ها با یکدیگر

برای آگاهی از ارتباط کلیه تیپ های شخصیت با یکدیگر می توانید از لینک زیر وارد بخش مربوطه شوید.

رابطه تیپ ها

ارتباط کل تیپ های شخصیت با یکدیگر چگونه است؟

کلیک نمایید

 


 

برای شناخت عمقی شخصیت چه کار کنیم؟

برای شناخت بهتر و درک جنبه های عمقی شخصیت، توصیه ما به شما استفاده از تست شخصیت شناسی کتل می باشد. برای انجام این آزمون به لینک زیر مراجعه نمایید:

تست شخصیت شناسی کتل

 

 

اصطلاحات مهم این مقاله

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید