معنی برنامه

schedule (ˈskedʒ.uːl)

طرحی که لیست تمام کارهایی است که شما باید انجام دهید و زمانی که شما باید هر کار را انجام دهید.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

طرحی که لیست تمام کارهایی است که شما باید انجام دهید و زمانی که شما باید هر کار را انجام دهید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

لیستی از فعالیت های برنامه ریزی شده یا کارهایی که باید انجام شود، نشان دادن زمانها یا تاریخ هایی که قصد وقوع یا انجام آنها وجود دارد.

فرهنگ دهخدا

برنامه. [ب َ م َ / م ِ ] (اِ مرکب) (از: بر، پیشوند + نامه) به معنی سرنامه، یعنی آنچه بر سر کتابتها و نامه ها نویسند و به عربی القاب و عنوان گویند. (برهان) (آنندراج).

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

یک برنامه یا یک جدول زمانی، به عنوان یک ابزار اساسی برای مدیریت زمان، شامل لیستی از زمان هایی است که قرار است وظایف، رویدادها یا اقدامات احتمالی انجام شود یا از توالی وقایع به ترتیب زمانی که چنین مواردی وجود دارد در نظر گرفته شده است. به فرآیند ایجاد یک برنامه زمانی- تصمیم گیری در مورد نحوه سفارش این وظایف و نحوه تعهد منابع بین انواع کارهای ممکن- برنامه ریزی گفته می شود و شخصی که مسئول ایجاد یک برنامه خاص است ممکن است برنامه ریز نامیده شود. تهیه و دنبال کردن برنامه ها یک فعالیت باستانی انسان است.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-طرح یا سازمانی که مخصوصا در ارتباط با یک رشته عملیات تکراری بکار برده می شود.
-طرح یا برنامه ای که مخصوصا به منظور انجام یک پرسشنامه یا مصاحبه ساخته شده است.

واژه های مترادف لاتین

bill, docket, plan, presentation, program, programme, project, proposition, schedule, scheme, setup, timetable

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات