تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط ضعف ISFJ

تیپ شخصیت مدافع

نقاط ضعف تیپ ISFJ چیست؟


اگرچه ISFJ ها مهارت ها و نقاط قوت فوق العاده زیادی دارند که می تواند به نفع همه اطرافیان باشد، اما نقاط ضعفی نیز دارند که می تواند بر آنها تأثیر منفی بگذارد. اگر ISFJ ها مدیریت یا غلبه بر مواردی که احتمال داشتن ضعف بالقوه در آن­ها هست را نیاموزند، ممکن است نقاط قوت آنها تحت الشعاع قرار گرفته و اثرگذاری مثبت آن­ها کمتر شود.

نقاط ضعفی که به طور معمول با نوع شخصیت ISFJ همراه است شامل ...

مشکل در بیان تعارض درونی

تمایل به انجام پروژه های بیش از حد

مبارزه و تلاش برای دفاع از خود

حساسیت به درگیری و انتقاد

ISFJ ها در حل اختلاف و درگیری با دیگران مشکل دارند. میل طبیعی آنها برای حفظ هماهنگی با دیگران به این معناست که تمایل دارند از تنش جلوگیری کنند، نه اینکه مستقیماً به آن بپردازند. با این حال زمانی که دیگران در هنگام بروز تنش صبور و آرام هستند، ISFJ ها راحت تر می توانند درخصوص مشکلاتشان بحث کنند.

آنها ممکن است توانایی خود را برای انجام امور در زمان واحد را دست بالا بگیرند که اغلب منجر به پذیرش پروژه های بیش از حد برای دیگران می شود. از آنجا که اشتیاق زیادی برای حل مشکلات دیگران دارند نه گفتن برای شان سخت است. زمانی که به اهمیت اختصاص وقت به خود پی ببرند متوجه می شوند که قادر به ارائه کمک های موثر تر و مفیدتری به دیگران هستند.

زمانی که به آن ها بدرفتاری می شود تلاش می کنند که از خود دفاع کنند. با دریافت انتقاد، ISFJ ها برای اجتناب از کشمکش های ناشی از رسیدگی به مشکلات، نا امیدی خود را بروز نمی دهند. با فعالیت آگاهانه برای غلبه بر این امر، ISFJ ها می توانند دفاع مطمئن و در عین حال مهربانانه از خود را بیاموزند.

به عنوان یکی از تیپ های شخصیتی ISFJ ها نسبت به انتقاد و بررسی دیگران حساس هستند. وقتی بازخورد بیش از حد صریح یا منفی باشد، ISFJ ها آن را شخصی برداشت می کنند. با این حال، وقتی نقش مهمی را که بازخورد صادقانه و مهربانانه در رشد فردی دارد درک کنند می توانند با بازخورد دیگران راحت تر برخورد کنند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط ضعف خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

نقاط ضعف INTP 
نقاط ضعف INTJ
نقاط ضعف INFP 
نقاط ضعف INFJ
نقاط ضعف ISTP
نقاط ضعف ISTJ
نقاط ضعف ISFP
نقاط ضعف ISFJ
نقاط ضعف ENTP
نقاط ضعف ENTJ
نقاط ضعف ENFP
نقاط ضعف ENFJ
نقاط ضعف ESTP
نقاط ضعف ESTJ
نقاط ضعف ESFP
نقاط ضعف ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ISFJ

 

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید