تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط ضعف ISTP

تیپ شخصیت صنعتگر

نقاط ضعف تیپ ISTP چیست؟


اگرچه ISTP ها مهارت ها و نقاط قوت فوق العاده زیادی دارند که می تواند به نفع همه اطرافیان باشد، اما نقاط ضعفی نیز دارند که می تواند بر آنها تأثیر منفی بگذارد. اگر ISTP ها مدیریت یا غلبه بر مواردی که احتمال داشتن ضعف بالقوه در آن­ها هست را نیاموزند، ممکن است نقاط قوت آنها تحت الشعاع قرار گرفته و اثرگذاری مثبت آن­ها کمتر شود.

نقاط ضعفی که به طور معمول با نوع شخصیت ISTP همراه است شامل ...

تفکر منطقی هم مرز با بی توجهی (یعنی تفکر منطقی این افراد تقریبا برابر با بی توجهی کردنشان است).

مشکل در تمرکز بر اهداف بلند مدت.

طبیعت عمل کردن در لحظه که منجر به ریسک پذیری بیش از حد میشود.

درگیری برای تعهد به دیگران.

ISTP ها حتی در شرایط عاطفی نیز منطقی فکر می کنند. آنها ممکن است همیشه از تأثیری که گفتار یا کردار آنها بر احساسات دیگران میگذارد ، کاملاً آگاه نباشند، این بدان معناست که بعضی اوقات دیگران را آزار می دهند. با این حال، آنها می توانند با تمرین، روی خودآگاهی بیشتر و نرم کردن رفتار خود با دیگران، کار کنند.

از آنجا که ISTP ها تمایلی به برنامه ریزی امور ندارند، در تعیین اهداف طولانی مدت مشکل دارند. به نظر می رسد آنها به جای اینکه خود را با داشتن برنامه ای از پیش تعیین شده به سمت یک هدف بزرگ سوق دهند، معمولاً فقط مسیری را دنبال می کنند تا ببینند به کجا منجر می شود، هنگامی که دستیابی به یک هدف بلند مدت برای آنها مهم است، ISTP ها باید یاد بگیرند چگونه آن را به مرور و طبق یک مسیر مشخص انجام دهند، نه اینکه آن را به تعویق بیندازند.

عمل گرایی لحظه ایِ ذاتی، ریسک پذیری و فکر خطر را برایشان بسیار راحت کرده است، به این معنی که ممکن است درک قوی از هر خطری که متحمل می شوند را نداشته باشند. برای جلوگیری از آسیب رسان بودن این مسئله، مهم است ISTP ها تلاش آگاهانه ای انجام دهند و وقت بیشتری را صرف فکر کردن برای تصمیم گیری کنند.

از آنجا که آنها احساس می کنند باید هر لحظه برای هیجان غیرمنتظره آماده باشند، بنابراین ممکن است برای تعهدات محکم نسبت به افراد دیگر درگیری هایی داشته باشند. با این حال، وقتی این تعهدات برای دوستان، خانواده یا همکاران مهم باشد، ISTP ها باید یاد بگیرند که به قول خود پایبند بمانند، حتی اگر این کار باعث ناراحتی آنها شود.

وقتی ISTP ها تلاش می کنند تا نقاط ضعف خود را بشناسند و بر آن غلبه کنند، می توانند در جهت رشد شخصی خود گام بردارند. تغییرات کوچک و مداوم، می تواند منجر به رشد اساسی و پیشرفت در بلند مدت شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط ضعف خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

نقاط ضعف INTP 
نقاط ضعف INTJ
نقاط ضعف INFP 
نقاط ضعف INFJ
نقاط ضعف ISTP
نقاط ضعف ISTJ
نقاط ضعف ISFP
نقاط ضعف ISFJ
نقاط ضعف ENTP
نقاط ضعف ENTJ
نقاط ضعف ENFP
نقاط ضعف ENFJ
نقاط ضعف ESTP
نقاط ضعف ESTJ
نقاط ضعف ESFP
نقاط ضعف ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISTP

 

 ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید