معنی آسیب

injury (ˈinj(ə)rē)

آسیب وارده به ارگانیسم به غیر از فرآیندهای زیست شناختی طبیعی که به اختلال در ساختمان و عمل آن منجر می گردد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

صدمه ای که به بدن شخص یا حیوان وارد شده است، به عنوان مثال در یک حادثه

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-آسیب فیزیکی یا صدمه به بدن شخص ناشی از تصادف یا حمله

-آسیب فیزیکی یا صدمه ای که به یک موجود زنده وارد شده است.

فرهنگ دهخدا

-آسیب (اِ) زخم. کوب. ضرب

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

آسیب، که به آن ضربه فیزیکی نیز می گویند، صدمه ای است که در اثر نیروی خارجی وارد بدن می شود. این حالت ممکن است در اثر تصادفات، سقوطها، ضربه ها، سلاح ها و دلایل دیگر ایجاد شود. ضربه حاصل از آسیب گاهی می تواند باعث ناتوانی طولانی مدت یا مرگ شود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

آسیب. آسیب وارده به ارگانیسم به غیر از فرآیندهای زیست شناختی طبیعی که به اختلال در ساختمان و عمل آن منجر می گردد. در مورد آسیب به نسوج یک جریان آسیب با پیدایش نیروی الکتروموتیو بین قسمت های آسیب ندیده نسج و محل آسیب پدید می آید.

واژه های مترادف در فارسی

صدمه، خدشه، نقص، لطمه

واژه های مترادف لاتین

damage, disadvantage, disservice, harm, hurt, impairment, patho, suffering

واژه های متضاد در فارسی

سالم، درمان، بهبودی، رفع بلا

واژه های متضاد لاتین

cure, fix, remedy, healthy, healing, recovery

 

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات