تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط ضعف ESTP

تیپ شخصیت کارآفرین

نقاط ضعف تیپ ESTP چیست؟


اگرچه ESTP ها مهارت ها و نقاط قوت شگفت انگیز بسیاری دارند که می تواند به نفع اطرافیان باشد، اما دارای نقاط ضعفی هم هستند که ممکن است بر روی اطرافیان تاثیر منفی بگذارد. اگر ESTP ها کنترل و غلبه بر نقاط ضعف بالقوه خود را نیاموزند نقاط قوت آنها تحت الشعاع قرار گرفته و تأثیرات مثبت آنها کاهش می یابد.

نقاط ضعفی که به طور معمول با نوع شخصیت ESTP همراه است شامل ...

دشوار بودن پیروی از دستورات یا قوانین مستقیم

تمایل به تکانشگری یا پرخاشگری

تقلا برای شناخت عواطف و احساسات دیگران

ناتوانی در تمرکز بر رویکرد کلی

ESTP ها در پیروی از دستورات مشکل دارند. آنها افرادی مستقل و با روحیه آزاد هستند و از دستورات یا انتظارات سختگیرانه بیزارند. اگر رعایت قوانین در شغل آنها اهمیت داشته باشد و برای تحقق هدف مهمی لازم باشد، آنها را رعایت می کنند. با این حال، باز هم مهم است که ESTP ها از استقلال و آزادی کافی برخوردار باشند.

همچنین آنها بعضی اوقات تکانشی هستند، که اطرافیان را شوکه می کند یا به ستوه می آورد. اگرچه ESTP ها منطقی و واقع بینانه تصمیم می گیرند، اما تمایل به تصمیم گیری سریع دارند، که می تواند باعث ایجاد مشکل شود. اگر ESTP ها قبل از اقدام، انتخاب های خود را پردازش کنند، تصمیمات دقیق و معقولانه تری می گیرند.

ESTP ها ممکن است عواطف و احساسات دیگران را نادیده بگیرند. آنها گاهی بسیار صریح هستند، که این امر ناخواسته به احساسات اشخاص آسیب میرساند. با این حال، آنها باید آگاهی بیشتری در مورد تأثیر کلمات خود بر دیگران داشته باشند و بر این اساس رفتار خود را اصلاح کنند. تمرکز بر کلیات برای آنها دشوار است.

ESTP ها به جزئیات توجه می کنند اما از طرح نهایی و کلی پروژه غافل می شوند. آنها در جایی بهترین عملکرد را دارند که عملیات اجرائی به آنها سپرده می شود و شخص دیگری پیگیر هدف نهایی و کلی است.

وقتی ESTP ها تلاش کنند نقاط ضعف خود را بشناسند و بر آن غلبه کنند، می توانند در جهت بهبود خود گام بردارند. اعمال تغییرات کوچک، یک به یک، می تواند منجر به رشد عمده و پیشرفت طولانی مدت شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط ضعف خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

نقاط ضعف INTP 
نقاط ضعف INTJ
نقاط ضعف INFP 
نقاط ضعف INFJ
نقاط ضعف ISTP
نقاط ضعف ISTJ
نقاط ضعف ISFP
نقاط ضعف ISFJ
نقاط ضعف ENTP
نقاط ضعف ENTJ
نقاط ضعف ENFP
نقاط ضعف ENFJ
نقاط ضعف ESTP
نقاط ضعف ESTJ
نقاط ضعف ESFP
نقاط ضعف ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ESTP

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید