تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ISTJ ها را بیشتر بشناسیم

در نگاه اول ISTJ ها جدی و رسمی به نظر می رسند. آنها همچنین عاشق سنت ها و ارزش های قدیمی هستند. از نظر آنها مهمترین چیز حقیقت و واقعیت است. این افراد با عشق به واقعیت ها، تمایل دارند اطلاعات زیادی را در حافظه خود جمع کنند. تمرکز آنها بر واقعیت ها و داده های مشخص باعث می شود که در بسیاری از محیط های مختلف تحلیلگر خوبی باشند. ISTJ ها دقت، صبر و توانایی بالایی داشته و در شرایط پرتنش آرام و سرحال هستند.

آیا تمایل دارید که از یک ISTJ بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ISTJ می باشد، صحبت کنیم.

آگاهی از تیپ های شخصیت MBTI

16 تیپ شخصیتی تست MBTI می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها به شیوه های مختلف کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

شخصیت INTJ شخصیت INTP شخصیت ENTJ شخصیت ENTP
شخصیت INFJ شخصیت INFP شخصیت ENFJ شخصیت ENFP
شخصیت  ISTJ شخصیت ISFJ شخصیت ESTJ شخصیت ESFJ
شخصیت ISTP شخصیت ISFP شخصیت ESTP شخصیت ESFP

 

 
 

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید