تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

کارکرد های شناختی ISTP

تیپ شخصیت صنعتگر

 کارکردهای شناختی ISTP چیست؟


MBTI بر اساس نظریه روانکاو کارل یونگ است که می گوید شخصیت شامل کارکردهای مختلف شناختی است. ترتیب سلسله مراتبی این کارکردها، الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می کند. عملکرد غالب آن است که بیشترین نقش را در شخصیت ایفا می کند، عملکرد کمکی، پشتیبانی از عملکرد غالب را انجام می دهد. عملکرد سوم، آنچنان در شخصیت پر رنگ نیست اما تاثیری در آن دارد و با تقویت فرد در این قسمت بیشتر نمایان می شود. عملکرد پایین عمدتا ناخودآگاه است، اما نشان دهنده یک قسمت از ضعف است.

عملکرد های شناختی تیپ شخصیتی ISTP به شرح زیر است ...

کارکرد غالب: تفکر درونگرا

ISTP ها زمان زیادی را صرف فکر کردن و مدیریت اطلاعات در ذهن خود می کنند. این بدان معنی است که آنها زمان زیادی را صرف ابراز کلامی نمی کنند، به همین دلیل است که اغلب به سکوت معروف هستند. ممکن است به نظر برسد که رویکرد ISTP برای تصمیم‌گیری بسیار راحت است، اما کاری که آنها انجام می‌ دهند در واقع مبتنی بر مشاهده و تأمل دقیق است. آنها با دنیا به صورت عقلانی و منطقی رفتار می کنند، بنابراین اغلب روی چیزهایی تمرکز می کنند که کاربردی و مفید به نظر می رسند.

کارکرد کمکی: شناخت برونگرا

ISTP ها ترجیح می دهند بر روی زمان حال تمرکز کنند و هر روز به مسائل بپردازند. آنها اغلب از تعهدات بلندمدت اجتناب می کنند و ترجیح می دهند به جای فکر کردن به برنامه ها و فرصت های آینده، روی «اینجا و اکنون» تمرکز کنند.  ISTP ها بسیار منطقی هستند و از یادگیری و درک نحوه کار کردن چیزها لذت می برند. آنها می توانند یک دستگاه مکانیکی را جدا کنند تا ببینند چگونه کار می کند. اگرچه آنها می توانند اطلاعات انتزاعی و نظری را به خوبی درک کنند، اما علاقه خاصی به چنین چیزهایی ندارند، مگر اینکه نوعی کاربرد عملی ببینند.

کارکرد درجه سوم: شهود درون گرا

این عملکرد اغلب به طور ناخودآگاه در شخصیت ISTP عمل می کند. اگرچه آنها عموماً علاقه ای به ایده های انتزاعی ندارند، اما می توانند از چنین مفاهیمی استفاده کنند و سعی کنند آنها را به عمل یا راه حل های عملی تبدیل کنند.

کارکرد پایین: حس برون گرا

این جنبه از شخصیت معمولاً در پس‌زمینه شخصیت ISTP رخ می‌دهد، اما می‌تواند در زمان استرس بیشتر قابل توجه باشد. در موقعیت‌های پر مشغله، ISTPها گاهی اوقات می‌توانند در فوران‌های ناگهانی احساس وحشت کنند. آنها اغلب احساسات خود را نادیده می گیرند تا زمانی که همه چیز به نقطه جوش برسد، که می تواند منجر به نشان دادن احساسات به شیوه ای نامناسب شود.

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید