تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط ضعف ESFJ

تیپ شخصیت حمایتگر

نقاط ضعف تیپ ESFJ چیست؟


اگرچه ESFJ ها مهارت ها و نقاط قوت فوق العاده و بسیاری دارند که می تواند به نفع همه اطرافیانشان باشد، اما نقاط ضعفی نیز دارند که می تواند بر اطرافیان تأثیر منفی بگذارد. اگر ESFJ ها کنترل و غلبه بر نقاط ضعف بالقوه خود را نیاموزند نقاط قوت آنها تحت الشعاع قرار گرفته و تأثیرات مثبت آنها کاهش می یابد.

نقاط ضعفی که به طور معمول با نوع شخصیت ESFJ همراه است شامل ...

شدیدا از درگیری و تعارض اجتناب می کنند

به راحتی در موقعیت های عاطفی از تعادل خارج می شوند

ارائه بازخورد منفی برای آنها دشوار است

پرهیز از تصمیم گیری هایی که ممکن است مورد پسند نباشد

ESFJ ها به طور ذاتی از تعارض و درگیری اجتناب می کنند که منجر می شود نظرشان را بیان نکنند. آنها ناراحت کردن دیگران را دوست ندارند، بنابراین افکار ناخوشایند را برای خود نگه می دارند. با این حال، اگر اطرافیان محیطی امن و راحت را برای ESFJ ها ایجاد کنند، احساس راحتی بیشتری در بیان افکار و احساسات خود خواهند داشت. از آنجا که واقع بین و عینی بودن برای ESFJ ها  سخت است، به راحتی تحت تأثیر موقعیت های عاطفی تحلیل می روند.

ESFJ ها همدلی زیادی با دیگران نشان می دهند و می توانند احساسات آنها را عمیقا درک کنند، بنابراین ممکن است در پردازش موقعیت های پر تنش غیر منتظره مشکل داشته باشند. با این حال، اگر آنها کمی عقب نشینی کنند و آرام باشند، به طور موثرتری می توانند این موقعیت ها را پردازش کنند، بدون اینکه تحت تاثیر احساسات شان قرار گیرند.

ارائه بازخورد منفی به دیگران برای ESFJ ها دشوار است. آنها حتی از احتمال ناراحت کردن یا توهین کردن به دیگران به خصوص از طریق انتقاد خوششان نمی آید. با این حال، به اشتراک گذاشتن صادقانه بازخورد با دیگران ارزش مهمی دارد. ESFJ ها باید این وضعیت را به جای فرصتی برای انتقاد، فرصتی برای عبرت آموزی بدانند.

آنها از تصمیماتی که ممکن است مورد پسند مردم واقع نشود، خودداری می کنند. ESFJ ها باید به قضاوت خود اعتماد کنند و قاطعانه به تصمیمات خود متعهد باشند.  آنها نباید بیش از حد به طرز تفکر دیگران اهمیت دهند.

هنگامی که ESFJ ها تلاش تلاش کنند نقاط ضعف خود را بشناسند و بر آن غلبه کنند، می توانند در جهت بهبود خود گام بردارند. اعمال تغییرات کوچک، یک به یک، می تواند منجر به رشد عمده و پیشرفت طولانی مدت شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط ضعف خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

نقاط ضعف INTP 
نقاط ضعف INTJ
نقاط ضعف INFP 
نقاط ضعف INFJ
نقاط ضعف ISTP
نقاط ضعف ISTJ
نقاط ضعف ISFP
نقاط ضعف ISFJ
نقاط ضعف ENTP
نقاط ضعف ENTJ
نقاط ضعف ENFP
نقاط ضعف ENFJ
نقاط ضعف ESTP
نقاط ضعف ESTJ
نقاط ضعف ESFP
نقاط ضعف ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ESFJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید