تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ISTP

تیپ شخصیت صنعتگر

ISTP ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ISTP ها کار می کنید، مهم است به آنها فضای کافی برای کار مستقل بدهید. آنها به عنوان یک درون گرای ذاتی از کار کردن به تنهایی لذت میبرند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرار کردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ISTP ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با شخصیت ISTP

نیاز آنها به استقلال را بشناسید. هنگام برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی ISTP از ابراز احساسات خودداری کنید. در عوض، روی ارائه استدلال های منطقی تمرکز کنید. در صورت امکان، فضای کافی برای تنها کار کردن و برقراری ارتباط از طریق ایمیل یا سایر فرم های مکتوب را به آنها اختصاص دهید.

ملاقات با شخصیت ISTP

زمان جلسات را به حداقل برسانید. هنگام ملاقات با ISTP ها، برای خلاصه نگه داشتن جلسه، نگرانی ها را به روشنی و مستدل ارائه کنید. از آوردن جزئیات شخصی غیرضروری یا اطلاعات غیر مرتبط خودداری کنید.

فرستادن ایمیل به شخصیت ISTP

هنگام ارسال ایمیل به ISTP ها، از شوخ طبعی بپرهیزید و در مورد گفتگوهای سطحی صحبت نکنید. در عوض، روی صریح و دقیق بودن تمرکز کنید. جزئیات مربوط به موضوع را ذکر کنید و آنچه از آنها انتظار دارید را به روشنی بیان کنید.

ارائه بازخورد به شخصیت ISTP

به ISTP ها مستقیماً بازخورد بدهید، نگران این نباشید که آنها بازخورد را شخصی برداشت کنند. به جای دادن یادداشتی طولانی، روی اقدامات خاصی که خواستار تغییر آن هستید، تمرکز کنید.

حل و فصل اختلاف با شخصیت ISTP

مهم این است که با ISTP ها سریعا به حل تعارض بپردازید و نگذارید که تعارضات ریشه بدوانند. با تیپ های شخصیتی ISTP به روشنی ارتباط برقرار کنید و دیدگاه خود را مستقیماً به اشتراک بگذارید. با تمرکز بر استفاده از استدلال های منطقی از احساسات بیش از حد پرهیز کنید.

هنگامی که تلاش می کنید با ISTP ها به شکلی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری داشته باشید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اعمال تغییرات ساده در سبک ارتباطی شما منجر به تغییرات بزرگی در میزان درک و نحوه کارکردن  شما کنار یکدیگر می شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISTP

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید