تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط ضعف ENTJ

تیپ شخصیت فرمانده

نقاط ضعف تیپ ENTJ چیست؟


اگرچه INTJ ها مهارت ها و نقاط قوت فوق العاده زیادی دارند که می تواند به نفع همه اطرافیان باشد، اما نقاط ضعفی نیز دارند که می تواند بر آنها تأثیر منفی بگذارد. اگر INTJ ها مدیریت یا غلبه بر مواردی که احتمال داشتن ضعف بالقوه در آن­ها هست را نیاموزند، ممکن است نقاط قوت آنها تحت الشعاع قرار گرفته و اثرگذاری مثبت آن­ها کمتر شود.

نقاط ضعفی که به طور معمول با تیپ شخصیتی ENTJ همراه است شامل ...

مشکل در صبور ماندن هنگام مواجهه با رکود

پتانسیل بی احساس بودن در موقعیت های عاطفی

پیروی دقیق از برنامه و روال در جایی که انعطاف پذیری لازم است

بیش از حد با اعتماد به نفس به نظر رسیدن

گرایش به جسارت و حاضرجوابی، که می تواند اشتباها پرخاشگری برداشت شود

زمانی که پیشرفتی حاصل نمی شود، شرایط برای ENTJ ها سخت می شود. آنها به دنبال رشد مداوم هستند و اگر مدت زیادی در همان سطح سابق بمانند احساس نا امیدی می کنند. با این حال، آنها می توانند یاد بگیرند که برای درسی که در هر دوره از زندگی می آموزند ارزش قائل باشند، که این امر به آنها کمک می کند در رکودهای موقت، احساس راحتی بیشتری کنند.

همچنین ممکن است ENTJ ها در موقعیت های عاطفی سرد و بی احساس به نظر برسند. منطق ENTJ ها بر همدلی آنها غلبه می کند. با کمی تلاش، ENTJ ها می توانند یاد بگیرند که از طریق لحن گفتار خود آگاهی بیشتری را ایجاد کنند و ارتباطات خود را با شرایط تطبیق بدهند.

ENTJ ها تمایل دارند به دقت از برنامه ها پیروی کنند. آنها همیشه سازگار نیستند، که این امر می تواند در زمان تغییر بر آنها تأثیر منفی بگذارد. ENTJ ها سریع یاد می گیرند و هرچه بیشتر از مناطق امن خود خارج شوند سازگارتر می شوند.

ممکن است گاهی اوقات بیش از حد با اعتماد به نفس به نظر برسند که این امر می تواند برخی از افراد را ناراحت کند. برای مقابله با این موضوع، ENTJ ها باید از به طور دقیق به ایده های دیگران گوش فرا دهند و پذیرای دیدگاه های مختلف باشند. با گوش دادن به نظرات دیگران، اعتماد به نفس آنها کمتر به عنوان تکبر برداشت می شود.

ENTJ ها به طور طبیعی جسور و حاضر جواب هستند، که ممکن است افرادی را که این رفتار را پرخاشگری برداشت می کنند، ناراحت کند یا برنجاند. با این حال، توانایی ENTJ ها در بیان صادقانه دیدگاه خود به ویژه برای گروه ها مفید است، زیرا نیازی نیست که دیگران فکر خود را درگیر کنند که ENTJ ها چطور فکر می کنند. برای جلوگیری از ناراحتی مردم، ENTJ ها باید از قطع کردن حرف آنها یا تحمیل نظرات خود در زمان های اشتباه خودداری کنند.

وقتی ENTJ ها تلاش کنند نقاط ضعف خود را بشناسند و بر آن غلبه کنند، می توانند در جهت بهبود خود گام بردارند. اعمال تغییرات کوچک، یک به یک، می تواند منجر به رشد عمده و پیشرفت طولانی مدت شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط ضعف خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

نقاط ضعف INTP 
نقاط ضعف INTJ
نقاط ضعف INFP 
نقاط ضعف INFJ
نقاط ضعف ISTP
نقاط ضعف ISTJ
نقاط ضعف ISFP
نقاط ضعف ISFJ
نقاط ضعف ENTP
نقاط ضعف ENTJ
نقاط ضعف ENFP
نقاط ضعف ENFJ
نقاط ضعف ESTP
نقاط ضعف ESTJ
نقاط ضعف ESFP
نقاط ضعف ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENTJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ENTJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید