تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط قوت ISTP

تیپ شخصیت صنعتگر

نقاط قوت تیپ ISTP چیست؟


ISTP ها مهارت های زیادی دارند که می توانند تفاوت عمده ای را با اطرافیان خود داشته باشند. هنگامی که آن ها از نقاط قوت خود آگاه باشند، میتوانند تاثیرات مثبتی را روی زندگی خودشان و دیگران در محل کار و زندگی شخصی بگذارند.

نقاط قوتی که معمولاً با تیپ شخصیتی ISTP همراه است شامل ...

توانایی سازگاری با شرایط جدید

نگرش مثبت و رفتار سبک دلانه

کنجکاوی و علاقه عمیق به درک کردن

تفكر کاملا منطقی و خلاق

اعتماد به نفس طبیعی و رفتار آرام

ISTP ها در انطباق با شرایط جدید یا غیر منتظره مهارت دارند. انعطاف پذیری به آنها کمک می کند تا موقعیت های سخت را با استفاده از پیدا کردن راه حل های موثر در لحظه، از سر بگذرانند.

آنها به طور طبیعی خوش بین و سبک دل هستند. آن ها به راحتی ناراحت یا بازداری نمیشوند، که به آنها کمک می کند هنگامی که تحت فشار قرار دارند، به طور موثر کار کنند.

ISTP ها کنجکاوی عمیقی برای درک چگونگی عملکرد اشیا دارند. آنها ممکن است قطعات وسایل را از هم جدا کنند و سعی کنند بفهمند چگونه آنها را دوباره به هم متصل کنند. به نظر می رسد که کنجکاوی آنها اغلب پایان ناپذیر است، زیرا آنها به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر موضوعی هستند که به آن علاقه دارند.

آنها همچنین متفکرانی  بسیار خلاق و منطقی هستند. آنها اغلب تا وقتی که پاسخ مناسبی برای هر شرایط پیدا کنند، به راحتی سعی می کنند چیزهای جدید را امتحان کنند.

ISTP ها ذاتا به توانایی های خود اعتماد دارند، که اغلب به آنها کمک می کند تا سریعتر تصمیمات قاطع بگیرند. آنها معمولاً خود را سرزنش نمیکنند و معمولاً در شرایط مختلف می توانند آرامش خود را حفظ کنند.

مشارکت در کارهایی که در انجام آن ماهر هستند به ISTP ها کمک می کند احساس شادی کنند و بهره وری بیشتری داشته باشند. آنها این فرصت را خواهند داشت که هم فعالانه با کار خود درگیر شوند و هم از نقاط قوت خود به نفع خود استفاده کنند، که این امر به آنها کمک می کند تا در دراز مدت در موقعیتی که هستند ثابت قدم بمانند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل  کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط قوت سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط قوت خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقطه قوت سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر نام آن تیپ را انتخاب نمایید:

نقاط قوت INTP 
نقاط قوت INTJ
نقاط قوت INFP 
نقاط قوت INFJ
نقاط قوت ISTP
نقاط قوت ISTJ
نقاط قوت ISFP
نقاط قوت ISFJ
نقاط قوت ENTP
نقاط قوت ENTJ
نقاط قوت ENFP
نقاط قوت ENFJ
نقاط قوت ESTP
نقاط قوت ESTJ
نقاط قوت ESFP
نقاط قوت ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISTP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید