تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ISTP ها را بیشتر بشناسیم

ISTP افراد مرموزی هستند که معمولاً بسیار منطقی می باشند. آنها اغلب قادر به مشاهدات جزئیات در جهان اطراف خود هستند. حتی افرادی که ISTP ها را به خوبی می شناسند همیشه نمی توانند واکنش های آنها را پیش بینی کنند. ISTP ها خوش بین و سخاوتمندانه هستند و معتقدند که انصاف و برابری مهم است. آنها انگیزه قوی برای درک روش کار دارند. این افراد در تجزیه و تحلیل مهارت دارند، عمل گرا هستند و از کاربردهای عملی لذت می برند. آنها سازگار هستند و معمولاً مهارتهای فنی خوبی دارند.

آیا تمایل دارید که از یک ISTP بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ISTP می باشد، صحبت کنیم.

آگاهی از تیپ های شخصیت MBTI

16 تیپ شخصیتی بر اساس تست MBTI می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها به شیوه های مختلف کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

شخصیت INTJ شخصیت INTP شخصیت ENTJ شخصیت ENTP
شخصیت INFJ شخصیت INFP شخصیت ENFJ شخصیت ENFP
شخصیت  ISTJ شخصیت ISFJ شخصیت ESTJ شخصیت ESFJ
شخصیت ISTP شخصیت ISFP شخصیت ESTP شخصیت ESFP

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید
02 اسفند 1400 22:50

درسته