تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

نقاط ضعف ENFJ

تیپ شخصیت مربی

نقاط ضعف تیپ ENFJ چیست؟


اگرچه ENFJ ها مهارت ها و نقاط قوت شگفت انگیز بسیاری دارند که می تواند به نفع اطرافیان باشد، اما دارای نقاط ضعفی هم هستند که ممکن است بر روی اطرافیان تاثیر منفی بگذارد. اگر ENFJ ها کنترل و غلبه بر نقاط ضعف بالقوه خود را نیاموزند نقاط قوت آنها تحت الشعاع قرار گرفته و تأثیرات مثبت آنها کاهش می یابد.

نقاط ضعفی که به طور معمول با نوع شخصیت ENFJ همراه است شامل ...

تمایل به برداشت های بیش از حد شخصی

مشکل در توجه به نیازهای خود

مشکل در تصمیم گیری های سخت

مشکل در برخورد با مسائل پیش بینی نشده

ENFJ ها بعضی اوقات بازخورد را به خود می گیرند. حتی اگر با نیت خوب ارائه شود، ممکن است آنها بازخورد را بسیار انتقادی تلقی کنند. آنها به طرز تفکر دیگران بسیار اهمیت می دهند و وقتی مورد انتقاد قرار می گیرند از خود نا امید می شوند. هنگامی که ENFJ ها ارزش بازخورد صادقانه و در عین حال دوستانه را درک کنند، برای توصیه های دوستانشان ارزش قائل شده و از آن قدردانی می کنند.

توجه و شناخت نیازهای خود برای ENFJ ها دشوار است. آنها گاهی اوقات خود را "خاموش" می کنند تا روی دیگران تمرکز کنند، که باعث می شود از آنچه واقعا می خواهند غافل شوند. برای جلوگیری از تأثیر منفی این مسئله بر روی آنها، ENFJ ها باید آگاهانه زمانی را برای خود اختصاص دهند، تا می توانند از مسئولیت های خود کمی عقب نشینی کرده و به مراقبت و توجه به خود بپردازند.

تصمیم گیری برای ENFJ ها سخت است، به خصوص وقتی صحبت از تصمیمات اساسی می شود. از آنجا که آنها قادر به بررسی بسیاری از احتمالات و نتایج هر انتخاب هستند کمی دو دل و بلاتکلیف اند. برای ENFJ ها مفید است که هنگام تصمیم گیری های مهم از دوستان و خانواده خود کمک و مشورت بگیرند، تا بتوانند در مورد آن تصمیمات با کسی که مورد اعتماد آنهاست صحبت کنند.

آنها به دنبال ثبات و سازمان یافتگی هستند، بنابراین اغلب اوقات در سازگاری با تغییر، به خصوص اگر غیر منتظره باشد، مشکل دارند. آنها برای عبور از شرایط دشوار و پیش بینی نشده به زمان و حمایت نیاز دارند.

وقتی ENFJ ها تلاش کنند نقاط ضعف خود را بشناسند و بر آن غلبه کنند، می توانند در جهت بهبود خود گام بردارند. اعمال تغییرات کوچک، یک به یک، می تواند منجر به رشد عمده و پیشرفت طولانی مدت شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه لایه های عمیق شخصیت را بررسی کنیم؟

یکی از آزمون ها و تست های استاندارد برای سنجش رگه های شخصیت تست کتل می باشد. برای انجام این آزمون به صورت انلاین با تفسیر دقیق از لینک زیر استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ ها

هر تیپ شخصیتی دارای نقاط ضعف خاص خود می باشد. برای آگاهی از نقاط ضعف سایر تیپ های شخصیت می توانید از لیست زیر استفاده نمایید:

نقاط ضعف INTP 
نقاط ضعف INTJ
نقاط ضعف INFP 
نقاط ضعف INFJ
نقاط ضعف ISTP
نقاط ضعف ISTJ
نقاط ضعف ISFP
نقاط ضعف ISFJ
نقاط ضعف ENTP
نقاط ضعف ENTJ
نقاط ضعف ENFP
نقاط ضعف ENFJ
نقاط ضعف ESTP
نقاط ضعف ESTJ
نقاط ضعف ESFP
نقاط ضعف ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ENFJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید