تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ESFJ ها را بیشتر بشناسیم

معمولاً نیاز افراد با تیپ شخصیتی ESFJ به تعامل با دیگران و خوشحال کردن مردم است. ESFJ ها اغلب در سنین مدرسه به عنوان قهرمان شناخته می شوند. بعداً در زندگی، آنها همچنان در کانون توجه بوده و در درجه اول بر سازماندهی رویدادهای اجتماعی برای خانواده، دوستان و جوامع خود متمرکز هستند. ESFJ یک نوع شخصیت رایج است و مورد علاقه بسیاری از افراد است. اگر بین اعضای گروه آنها اختلاف وجود داشته باشد، ESFJ ها هر کاری از دستشان بر می آید برای برقراری هماهنگی انجام می دهند.

آیا تمایل دارید که از یک ESFJ بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ESFJ می باشد، صحبت کنیم.

آگاهی از تیپ های شخصیت MBTI

16 تیپ شخصیتی تست MBTI می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها به شیوه های مختلف کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

شخصیت INTJ شخصیت INTP شخصیت ENTJ شخصیت ENTP
شخصیت INFJ شخصیت INFP شخصیت ENFJ شخصیت ENFP
شخصیت  ISTJ شخصیت ISFJ شخصیت ESTJ شخصیت ESFJ
شخصیت ISTP شخصیت ISFP شخصیت ESTP شخصیت ESFP

 

 
 

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید