تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

استرس های ISTP

تیپ شخصیت صنعتگر

استرس های تیپ ISTP چیست؟


هنگامی که افراد درد، استرس یا نارضایتی را تجربه می کنند، معمولاً می تواند به فعالیت هایی که باعث از دست دادن انرژی می شود مرتبط باشد. بنابراین، مهم است بدانیم چه نوع فعالیت هایی باعث ایجاد انرژی در هر نوع شخصیتی می شود و کدام فعالیت ها باعث تخلیه آن میگردد.

تیپ های شخصیتی ISTP توسط این موارد استرسی و خسته میشوند ...

تحت فشار قرار گرفتن برای تعهد به پروژه های بلند مدت

روال یکنواخت یا بی هدف

بیش از حد وقت گذراندن همراه دیگران

مواجهه با تعارضات بین فردی

ISTP ها در صورت الزام به تعهد طولانی مدت به یک پروژه، خسته و نا امید میشوند. از آنجا که آنها دوست دارند گزینه های خود را باز نگه دارند، فکر اینکه مدتی باید تنها با یک چیز درگیر شوند، ممکن است به آنها استرس دهد. با این حال، آنها با کاری که واقعاً از انجام آن لذت می برند، احساس راحتی می کنند.

ISTP ها زمانی رشد می کنند که آزادی لازم برای جستجوی فرصت های جدید را داشته باشند و پیروی از روال های غیرضروری احساس گرفتار یا محدود شدن به آن ها میدهد. اگر هدفی را در برنامه نیابند، احتمالاً آن را کنار میگذارند. اگر آنها بر این باور باشند که برنامه ریزی به کاری که انجام می دهند ارزش و هدف می بخشد، می توانند با پیروی کردن از برنامه ارتباط بهتری بگیرند.

ISTP ها به عنوان یک درون گرا، به زمان زیادی برای تنهایی نیاز دارند. گذراندن وقت طولانی در کنار دیگران، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی شغلی، احتمالاً آنها را خسته می کند.

از آنجا که درگیری بین فردی غالباً احساسات متشنج و تفاوت های ظریف اجتماعی را دخیل میکند، که ISTP ها در آن مهارت ندارند، برای آن ها احساس ناراحتی و استرس به بار می آورد. با این وجود، اگر هر دو طرف بتوانند سرسخت باقی بمانند و مستقیماً دیدگاه خود را با هم به اشتراک بگذارند، احتمالاً در کل قضیه راحت خواهند بود.

هنگامی که ISTP ها با کارهایی پرتنش یا خسته کننده روبرو می شوند، ممکن است در سایر جنبه های زندگی منفعل شوند. در حالی که همه ما ناچاریم در نقاط مختلف زندگی با استرس روبرو شویم، بسیاری از اوقات می توان از بروز آن جلوگیری کرد. ISTP ها، باید سعی کنند با چیزهایی درگیر شوند که به آنها انگیزه و انرژی ببخشد. مانند کنجکاوی و دنبال کردن تجربه های جدید. اجتناب از کارهایی که فشار بی رویه به آن ها القا میکند، آشکارا برطرف کردن استرس، و انجام کارهایی که باعث تهییج می شود، به جلوگیری از سرخوردگی و خستگی آنها کمک می کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه مقابله با استرس خود را بهتر بسنجیم؟

تست سبک های مقابله با استرس در سایت ای سنج به شما کمک می کند تا به طور دقیق نحوه رویارویی با استرس را سنجیده و از راهکارهای آن برای کنار آمدن صحیح با مشکلات استفاده نمایید.

تست شخصیت شناسی کتل   کلیک نمایید

 


آگاهی از استرس سایر تیپ های شخصیت

16 تیپ شخصیتی می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها در شرایط استرس زا کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد نحوه مقابله با استرس آن، بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

استرس های INTP 
استرس های INTJ
استرس های INFP 
استرس های INFJ
استرس های ISTP
استرس های ISTJ
استرس های ISFP
استرس های ISFJ
استرس های ENTP
استرس های ENTJ
استرس های ENFP
استرس های ENFJ
استرس های ESTP
استرس های ESTJ
استرس های ESFP
استرس های ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISTP

 

 

ارتباط بین تیپ شخصیتی و سطوح جاه طلبی
معرفی تیپ MBTI هر شخصیت در سریال بازی مرکب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و نحوه واکنش به تعریف و تمجید
ارتباط بین تیپ شخصیتی و حساس بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و محترم بودن
ارتباط بین تیپ شخصیتی و لمس فیزیکی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و خودکنترلی
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جنبه احمقانه فرد
ارتباط بین تیپ شخصیتی و روابط معیوب
ارتباط بین تیپ شخصیتی و جدی بودن
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید