تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای ISTP

تیپ شخصیت صنعتگر

ISTP ها در روابط کاری چگونه اند؟


ISTP ها حتی در شرایط سخت قادر به حفظ آرامش و نگرش مثبت هستند. توجه طبیعی آنها به جزئیات و انطباق پذیری به آنها کمک می کند زندگی را هر طور که شده تحمل کنند. ISTP ها تحت فشار کم رشد می کنند. اعتماد به نفس و آرامش آنها می تواند به دیگران کمک کند تا خونسردی خود را در شرایط پرتنش و پر خطر حفظ کنند.

تیپ ISTP در محل کار

ISTP کسی است که از کاوش کردن لذت می برد. آنها از خلق کردن، بهبود از طریق تجربه و آزمون و خطا و صحبت با دیگران در مورد پروژه های خود لذت می برند.

ISTP ها دوستانه هستند و خوشحال هستند که به افراد کمک می کنند.

این افراد خوش بین، خلاق و عملی هستند.

آنها همچنین به راحتی خسته می شوند و تعهد را دوست ندارند.

از آنجایی که ماهر و عاشق تنوع و حل مسئله هستند، مهندسان، مکانیک ها و طراحان گرافیک بزرگی می شوند.

ISTP ها در مواقع بحران نیز عالی هستند و به آنها اجازه می دهند به عنوان امدادگر یا آتش نشان برتر باشند.

محل کار ایده آل برای یک ISTP، محیطی مفرح، هیجان انگیز و غیرقابل پیش بینی است. آنها قوانین سختگیرانه و ناتوانی در خلاقیت را دوست ندارند. ISTP ها کار عملی را به تحلیل و استراتژی ترجیح می دهند.

به‌ عنوان مدیر، آن‌ها به‌خاطر اینکه نمی‌خواهند خودشان با آنها چنین رفتاری شود، مدیریت خرد یا مرزهای سخت‌گیرانه تعیین نمی‌کنند.

شخصیت های ISTP تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

به آنها فضایی برای کار مستقل دهند.

نظرات و عقاید صادقانه خود را منتقل کنند.

بازخوردهای لازم و صادقانه را مدیریت کنند.

ISTP ها به عنوان یک درون گرا، به دنبال فضای شخصی زیادی هستند. آنها به تنهایی بهتر فکر و کار می کنند. آنها می توانند هنگام به اشتراک گذاشتن ایده های خود بسیار صریح و صادق باشند و از همکاری با افرادی که مانند آن ها عمل میکنند، لذت میبرند. ISTP ها معمولاً برای درک مغز کلام با مشکل رو به رو هستند، بنابراین به کسانی که صریح و آشکارا منظور خود را بیان میکنند، بیشتر اعتماد میکنند. آنها احتمالاً به طور منظم به دیگران بازخورد می دهند، بنابراین مهم است که همکارانشان از انتقاد سازنده به راحتی آزرده نشوند.

هنگامی که همکاران آنها بتوانند به فضای شخصی آنها احترام بگذارند، به طور مستقیم افکار یا عقاید خود را به اشتراک بگذارند و برای انتقادات سازنده و مفید، ارزش قائل باشند، ISTP ها بیشتر در کار پیشرفت می کنند.

تیپ های شخصیتی ISTP ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

به پایان نرساندن پروژه هایی که شروع کرده اند

احساس گیر افتادن در برنامه یا روالی سخت گیرانه

رنجاندن کسی با انتقاد مستقیمی که به نظر آن ها مفید است

ISTP های انعطاف پذیر به راحتی توجهشان به علایق خود پرت می شود، که ممکن است باعث شود قبل از اتمام پروژه فعلی مشغول پروژه دیگری شوند. آنها همچنین ممکن است از پیروی کردن برنامه یا روال مورد نیاز سرباز زنند، که می تواند همکاران یا مدیران آنها را نا امید کند. بازخورد مستقیم ISTP ها نیز می تواند برای کسانی که عادت به دریافت انتقاد سازنده ندارند ناراحت کننده باشد، حتی اگر آن ها منظور بدی از ارائه بازخورد نداشته باشند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISTP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید