تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ENTP ها را بیشتر بشناسیم

کسانی که دارای شخصیت ENTP هستند از نادرترین موارد در جهان هستند. اگرچه آنها برون گرا هستند، اما از گفتگوهای کوچک لذت نمی برند و ممکن است در بسیاری از موقعیت های اجتماعی رشد نکنند، به خصوص در مواردی که افراد غیرمنطقی در آن حضور دارند. ENTP ها توانایی بحث در مورد نظریه ها و حقایق را با جزئیات گسترده دارند. آنها در برخورد با اطلاعات منطقی و عینی هستند. ENTP ها از زیر سوال بردن چیزها ترس ندارند و اگر با دلیل و منطق توجیه نشوند، افکار یا عقاید دیگران را کنار می گذارند.

آیا تمایل دارید که از یک ENTP بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ENTP می باشد، صحبت کنیم.

آگاهی از تیپ های شخصیت MBTI

16 تیپ شخصیتی تست MBTI می تواند به شما برای درک بهتر دیگران و دلیل رفتار آن ها به شیوه های مختلف کمک نماید. هرکدام از تیپ هایی که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید را کلیک کنید: 

شخصیت INTJ شخصیت INTP شخصیت ENTJ شخصیت ENTP
شخصیت INFJ شخصیت INFP شخصیت ENFJ شخصیت ENFP
شخصیت  ISTJ شخصیت ISFJ شخصیت ESTJ شخصیت ESFJ
شخصیت ISTP شخصیت ISFP شخصیت ESTP شخصیت ESFP

 

 
 

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید