تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان

تست هوش IQ ریون - رایگان تست هوش IQ ریون - رایگان
مدت مطالعه: 1 دقیقه
ای سنج 17 فروردین 1400 مدت مطالعه: 1 دقیقه

ENTP ها را بیشتر بشناسیم

کسانی که دارای شخصیت ENTP هستند از نادرترین موارد در جهان هستند. اگرچه آنها برون گرا هستند، اما از گفتگوهای کوچک لذت نمی برند و ممکن است در بسیاری از موقعیت های اجتماعی رشد نکنند، به خصوص در مواردی که افراد غیرمنطقی در آن حضور دارند. ENTP ها توانایی بحث در مورد نظریه ها و حقایق را با جزئیات گسترده دارند. آنها در برخورد با اطلاعات منطقی و عینی هستند. ENTP ها از زیر سوال بردن چیزها ترس ندارند و اگر با دلیل و منطق توجیه نشوند، افکار یا عقاید دیگران را کنار می گذارند.

آیا تمایل دارید که از یک ENTP بپرسیم که واقعا چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو با ما همراه باشید تا به طور خلاصه با فردی که دارای تیپ شخصیتی ENTP می باشد، صحبت کنیم.

لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید