تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ESFJ

تیپ شخصیت حمایتگر

ESFJ ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ESFJ ها کار می کنید، مهم است که آنها را در سطح شخصی و خصوصی بشناسید. آنها به عنوان افراد ذاتا اجتماعی، از رابطه با همكاران خود و آزادانه و به راحتی ارتباط برقرار کردن لذت می برند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرارکردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ESFJ ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با شخصیت ESFJ

هنگام گفتگو با ESFJ ها، مهم است که از لحنی دوستانه، مطبوع و گرم استفاده کنید. مستقیما و به سرعت وارد بحث های تجاری نشوید و با آنها ارتباط شخصی برقرار کنید. در مورد زندگی شخصی آنها بپرسید و چیزی در مورد زندگی خودتان به اشتراک بگذارید.

ملاقات با شخصیت ESFJ

ملاقات ها باید به طور منظم و به صورت حضوری صورت پذیرد. ESFJ ها برای بحث های حضوری ارزش بیشتری قائل هستند و از جلسات لذت می برند. قبل از ورود به جنبه کاری گفتگو، برای چند دقیقه مکالمات شخصی داشته باشید. حتماً قبل از ملاقات دستور جلسه و خلاصه ای از مورد مکالمه تهیه کنید تا ESFJ ها بدانند چه انتظاری باید داشته باشند.

فرستادن ایمیل به شخصیت ESFJ

ایمیل ها باید گرم، صمیمانه و رسا باشند. هیچ کنایه ای که احتمال بروز درگیری و تعارض را فراهم کند بیان نکنید. از داستان های جالب استفاده کنید و شوخ طبع باشید. از اشتراک اخبار بد یا بازخورد از طریق ایمیل پرهیز کنید. هر چیزی منفی یا چیزی که احتمال سوء برداشت از آن باشد، باید به صورت حضوری مطرح شود.

ارائه بازخورد به شخصیت ESFJ

بازخورد باید با همدلی بیان شود و با تشویق فراوان همراه باشد. به احساسات آنها اهمیت دهید و برای شنیدن دیدگاه آنها وقت بگذارید. از انتقاد بیش از حد یا بحث طولانی در مورد نکات منفی خودداری کنید.

حل و فصل اختلاف با شخصیت ESFJ

به  ESFJ ها از تعارض یا مکالمات پر تنش دوری می کنند. اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرند، سعی می کنند بحث را قبل از حل کامل آن خاتمه دهند. در عین مراقب و صبوری برای ریشه یابی مشکلات تلاش کنید.

وقتی تلاش می کنید با ESFJ ها به روشی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری ایجاد کنید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اصلاح جزئی سبک ارتباطی تان می تواند در درک کردن ESFJ ها و کار در کنار آن ها تفاوت عمده ای ایجاد کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ESFJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید