تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ESTP

تیپ شخصیت کارآفرین

ESTP ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ESTP ها کار می کنید، مهم است که به استقلال آنها احترام بگذارید. اگر از لحنی بیش از حد دستوری استفاده کنید یا بحث را روی قوانین متمرکز کنید، احساس به دام افتادن یا کلافگی می کنند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرار کردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ESTP ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با شخصیت ESTP

هنگام مکالمه با ESTP ها رک و راست باشید. دقیقاً به آنها بگویید که چه فکری می کنید. افکار خود را به روشنی و به طور منطقی بیان کنید. از تمرکز بیش از حد بر جنبه های عاطفی موقعیت خودداری کنید.

ملاقات با شخصیت ESTP

هنگام ملاقات با ESTP ها مستقیما به اصل مطلب بپردازید. به آنها وقت بدهید تا افکار و ایده های خود در مورد موضوع را بیان کنند و درباره هدف گفتگو کنید. البته انتظار مقاومت از جانب آنها را داشته باشید.

فرستادن ایمیل به شخصیت ESTP

ایمیل ها، در صورت لزوم، باید مختصر و مستقیم باشند. جزئیات را مطرح کنید، اما از بیان اطلاعات غیر مرتبط خودداری کنید. در صورت نیاز به توضیح طولانی تر، یک بحث حضوری را برنامه ریزی کنید تا ESTP ها فرصت بهتری برای گفتگو در مورد مسئله داشته باشند.

ارائه بازخورد به شخصیت ESTP

تیپ های شخصیتی ESTP از انتقاد سازنده و صادقانه استقبال می کنند. بازخورد کاربردی و مفید ارائه دهید. مثال های خاص و مشخص بزنید تا ESTP ها بهتر دیدگاه شما را درک کنند.

حل و فصل اختلاف با شخصیت ESTP

به صورت منطقی به مشکل رسیدگی کنید. حتی اگر بحث تنش زا شد، از بیش از حد احساسی شدن اجتناب کنید. دیدگاه خود را صریح و با اعتماد به نفس بیان کنید، اما آماده برخورد و مقاومت و مخالفت آنها باشید.

وقتی تلاش می کنید با ESTP ها به روشی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری ایجاد کنید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اصلاح جزئی سبک ارتباطی تان می تواند در درک کردن ENFJ ها و کار در کنار آن ها تفاوت عمده ای ایجاد کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESTP  کلیک نمایید

  صفحه اول ESTP

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید