تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ENFP

تیپ شخصیت مشوق

 

ENFP ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ENFP ها کار می کنید، مهم است که به آنها آزادی بدهید تا به شیوه خود کار کنند. آنها از استفاده از فرصت های پیش آمده لذت می برند برنامه های دقیق به آنها حس در تله بودن می دهد. با یادگیری چگونه ارتباط برقرار کردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ENFP ها را مشاهده خواهید کرد. 

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی ENFP

از طریق مباحثات با ENFP ها ارتباط برقرار کنید. پذیرا و باز و آسیب پذیر باشید. از مختصرگویی یا زیاد رسمی بودن اجتناب کنید. در عوض، اجازه دهید مکالمات به طور طبیعی جریان داشته باشند و تا زمانی که لازم است ادامه یابند.

ملاقات با تیپ شخصیتی ENFP

با اجازه دادن و تشویق آنها برای به اشتراک گذاشتن افکارشان، به آنها کمک کنید تا احساس ارزشمندی کنند. از ساختارمندی بیش از حد خودداری کنید. برای جلسات طولانی تر، آنها را در وعده های غذایی یا قهوه ملاقات کنید، که این موضوع باعث آرامش و راحتی بیشتر ENFP ها می شود.

ارسال ایمیل برای تیپ  شخصیتی ENFP

در عین حال که سخنان خود را به روشی صادقانه و گرم به ENFP ها منتقل می کنید، فضایی برای گفت و گوی سبک و غیر جدی فراهم کنید. در صورت امکان سعی کنید برای بحث های مهم شخصاً با ENFP ها ملاقات کنید، زیرا آنها ترجیح می دهند با صحبت کردن مسائل را بشکافند.

بازخورد دادن به تیپ شخصیتی ENFP

هنگام ارائه بازخورد انتقاد سازنده را با تشویق همراه کنید. بیش از حد انتقادی و سختگیر نباشید. به یاد داشته باشید که با تلاش برای مثبت و سبک نگه داشتن مسائل، احساسات ENFP ها را در نظر داشته باشید.

حل تعارض با تیپ شخصیتی ENFP

تعارضات را به وضوح بیان کرده و احساس خود را ابراز کنید. به ENFP ها اجازه دهید تا احساس خود را با صدای بلند پردازش کنند. از سخت گیری و انتقاد بیش از حد خودداری کنید. در عوض، با دیدی باز و همدلانه به گفتگو وارد شوید.

وقتی تلاش می کنید با ENFP ها به روشی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری ایجاد کنید، با دیدگاه آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اصلاح جزئی سبک ارتباطی تان می تواند در درک کردن ENFP ها و کار در کنار آن ها تفاوت عمده ای ایجاد کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ENFP

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید