تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ISTJ

تیپ شخصیت بازپرس

ISTJ ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ISTJ ها کار می کنید، مهم است به آنها فضای کافی برای کار مستقل بدهید. آنها به عنوان یک درون گرای ذاتی از کار کردن به تنهایی لذت میبرند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرار کردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ISTJ ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با شخصیت ISTJ

هنگام برقراری ارتباط با ISTJ ها از عبارات بیش از حد احساسی یا تظاهر کردن خودداری کنید. سریع به اصل مطلب بپردازید و روی استفاده از حقایق و منطق برای انتقال پیام تمرکز کنید.

ملاقات با شخصیت ISTJ

تیپ های شخصیتی ISTJ از زمان ملاقات برنامه ریزی شده قدردانی می کنند، بنابراین برای ملاقات با آن ها از پیش برنامه ریزی کنید. اطمینان حاصل کنید که جلسه از زمان اختصاص یافته خود فراتر نرود و در طول بحث، در مسیر درست و سازمان یافته قرار داشته باشید. افکار خود را صریح و موجز بیان کنید.

فرستادن ایمیل به شخصیت ISTJ

با استفاده از داده ها و شواهد برای حمایت از ادعاهای خود، ایمیل هایی واضح و منطقی را با آن ها مخابره کنید. هنگام ارسال ایمیل از مکالمات شخصی غیرضروری خودداری کنید. در عوض، همه مکالمات مرتبط با موضوع اصلی را بیان کنید. تمام جزئیات مهم را درج کنید تا ISTJ ها نسبت به شرایط احساس آگاهی و تسلط داشته باشند.

ارائه بازخورد به شخصیت ISTJ

هنگام ارائه بازخورد مستقیماً به اقدامات خاص ISTJ ها بپردازید. به جای صحبت کردن به طور کلی، از رفتاری که مد نظر دارید، مثال های روشنی بزنید.

حل و فصل اختلاف با شخصیت ISTJ

درگیری ها را به طور آشکار با ISTJ ها حل کنید. زیاد نگران آزردن آنها نباشید، بعید به نظر می رسد به راحتی بتوانید آن ها را آزرده کنید! تمرکز خود را روی منطقی صحبت کردن درمورد موقعیت ها بگذارید. اگر ISTJ ها نا امید یا مأیوس شدند، به آنها فضای خصوصی برای تفکر و تحلیل بدهید.

هنگامی که تلاش می کنید با ISTJ ها به شکلی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری داشته باشید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اعمال تغییرات ساده در سبک ارتباطی شما منجر به تغییرات بزرگی در میزان درک و نحوه کارکردن  شما کنار یکدیگر می شود.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISTJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ISTJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید