تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ENTJ

تیپ شخصیت فرمانده

 

ENTJ ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ENTJ ها کار می کنید، مهم است با آنها ارتباط منطقی برقرار کنید. آنها منطق را بر احساسات ترجیح می دهند که به این معنی است که غالبا بسیار صریح هستند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرارکردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ENTJ ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی ENTJ

ENTJ به جای صحبت های شخصی غیر مرتبط، مستقیماً به اصل موضوع بپردازید. از استفاده از عبارات بیش از حد احساسی یا نمایشی خودداری کنید. در عوض، هرچیز را همانطور که هست بیان کنید.

ملاقات با تیپ شخصیتی ENTJ

برای ملاقات با ENTJ ها زمان تعیین کرده و به آن پایبند باشید. اجازه ندهید که جلسه بیش از زمان تعیین شده طول بکشد. سعی کنید به نگرانی های ENTJ ها با مدرکی برای اثبات ادعاهای خود، به طور واضح و منطقی رسیدگی کنید.

ارسال ایمیل برای تیپ  شخصیتی ENTJ

از پرسیدن سوالات سطحی غیر ضروری پرهیز کنید. به جای گپ و گفت های شخصی، به اصل مطلب بپردازید. هدف خود را به روشنی بیان کنید و برای بحث در مورد اطلاعات بیشتر یک جلسه حضوری پیشنهاد دهید.

بازخورد دادن به تیپ شخصیتی ENTJ

انتقادات سازنده را صریح و مختصر بیان کنید. به جای ارائه یک دیدگاه مبهم، بر ارائه بازخورد مبتنی بر هدف تمرکز کنید. ENTJ ها به طور ذاتی با اعتماد به نفس و پوست کلفت هستند، بنابراین زیاد نگران نباشید که به راحتی آنها را آزار دهید.

حل تعارض با تیپ شخصیتی ENTJ

مستقیماً به تعارضات رسیدگی کنید. نظر خود را به روشنی توضیح دهید و از نمایش های احساسی خودداری کنید. ENTJ ها به احتمال زیاد مقاومت کرده و پاسخِ مخالف می دهند، پس آماده باشید تا مدتی را به بحث کردن در مورد موضوع موجود بپردازید.

وقتی تلاش می کنید با ENTJ ها به روشی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری ایجاد کنید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اصلاح جزئی سبک ارتباطی تان می تواند در درک کردن ENTJ ها و کار در کنار آن ها تفاوت عمده ای ایجاد کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENTJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ENTJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید