تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ENFJ

تیپ شخصیت مربی

ENFJ ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. وقتی با ENFJ ها کار می کنید، مهم است که به برنامه ریزی های آنها احترام بگذارید. آنها به عنوان یک برنامه ریز ذاتی، از رعایت یک روال روزمره لذت می برند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرارکردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ENFJ ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با شخصیت ENFJ

در ارتباط با تیپ های شخصیتی ENFJ خود را آشکارا ابراز کنید. این امر به آنها کمک می کند هم شما را درک کنند و هم احساس کنند می توانند به شما کمک کنند. از صراحت یا منفی بودن بیش از حد خودداری کنید. در عوض، سعی کنید مکالمه را در صورت امکان خوشایند نگه دارید.

ملاقات با شخصیت ENFJ

زمان ملاقات را از قبل تعیین کنید. حتماً از قبل برنامه را تنظیم کنید، زیرا این امر به ENFJ ها کمک می کند تا احساس تمرکز و نظم کنند. از عجله در مکالمه یا پرش از بحث کوچک، که ENFJ از آنها لذت می برند، خودداری کنید.

فرستادن ایمیل به شخصیت ENFJ

وقتی امکان ملاقات حضوری وجود ندارد، ENFJ  ها مشکلی با ارسال ایمیل ندارند. با آنها به طور مثبت و آشکار ارتباط برقرار کنید و به گفتگو بپردازید و مستقیماً سراغ اصل موضوع نروید.

ارائه بازخورد به شخصیت ENFJ

هنگام بازخورد بر سازنده بودن تمرکز کنید. به جای اینکه فقط منفی گویی کنید آنها را تشویق هم بکنید. آماده باشید تا هر گونه نگرانی آنها را با صحبت برطرف کنید.

حل و فصل اختلاف با شخصیت ENFJ

از آنجا که بیان صادقانه احساسات و نظرات برای ENFJ ها دشوار است، آنها را تشویق کنید تا احساس خود را به اشتراک بگذارند. در حینی که درمورد احساسات خود با آنها صحبت می کنید، به آنها اطمینان دهید که وجود تعارض و درگیری طبیعی است و آنها را تشویق کنید.

وقتی تلاش می کنید با ENFJ ها به روشی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری ایجاد کنید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اصلاح جزئی سبک ارتباطی تان می تواند در درک کردن ENFJ ها و کار در کنار آن ها تفاوت عمده ای ایجاد کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ENFJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید