تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ESFP

تیپ شخصیت سرگرم کننده

ESFP ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ESFP کار می کنید، مهم است که به آنها آزادی شخصی زیادی بدهید. عبارات بیش از حد مستقیم یا کنترل گرایانه آنها را کلافه می کند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرارکردن با آنها در محیط کار ، بهترین عملکرد ESFP ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با شخصیت ESFP

هنگام صحبت با ESFP ها، با آنها ارتباط شخصی و نزدیک برقرار کنید. درباره زندگی آنها خارج از محیط کار سوال کنید و ماجراهای شخصی خودتان را به اشتراک بگذارید. حتی الامکان حتی در مکالمه های مختصر، با ارتباطات مداوم با ESFP ها ارتباط برقرار کنید.

ملاقات با شخصیت ESFP

در ملاقات با ESFP با آنها گپ و گفت کرده و مکالمات غیر رسمی داشته باشید. به آنها وقت کافی بدهید تا با آنچه به اشتراک می گذارید درگیر شوند تا بتوانند آن را بهتر درک کنند. جزئیات هدف جلسه را واضح بیان کنید.

فرستادن ایمیل به شخصیت ESFP

ایمیل ها را سبک و ساده نگه دارید. از نوشتار بیش از حد مستقیم یا انتقادی پرهیز کنید. اگر می خواهید چیز جدی تری را مطرح کنید، مهم است که جزئیات را حضورا بیان کنید.

ارائه بازخورد به شخصیت ESFP

بازخورد ها را به روشی مثبت و سازنده ارائه دهید. علاوه بر مواردی که می تواند بهبود یابد، کارهای خوب آنها را نیز تأیید کنید. به آنها فرصت دهید با صدای بلند صحبت و پردازش کنند.

حل و فصل اختلاف با شخصیت ESFP

حل تعارض برای ESFP  ها بسیار مشکل است. آرام و همدل باشید. از هرگونه انتقاد نسبت به احساساتی که نشان می دهند خودداری کنید.  دیدگاه خود را به آرامی بیان کنید و ESFP ها را تشویق کنید تا احساس خود را به اشتراک بگذارند.

وقتی تلاش می کنید با ESFP ها به روشی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری ایجاد کنید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اصلاح جزئی سبک ارتباطی تان می تواند در درک کردن ESFP ها و کار در کنار آن ها تفاوت عمده ای ایجاد کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ESFP

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید