تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

سبک کاری ESTJ

تیپ شخصیت اجرایی

ESTJ ها چگونه کار می کنند؟


هر تیپ شخصیتی روش متفاوتی برای کارکردن و برقراری ارتباط با دیگران دارد. هنگامی که با ESTJ کار می کنید، مهم است که به نظرات آنها گوش داده و به آن احترام بگذارید. آنها جسور هستند و برای ارتباطات قوی و مستقیم ارزش قائل اند. با یادگیری چگونه ارتباط برقرار کردن با آنها در محیط کار، بهترین عملکرد ESTJ ها را مشاهده خواهید کرد.

برقراری ارتباط با شخصیت ESTJ

هنگام بیان نظرات خود، به نظرات آنها احترام بگذارید و مشتاق شنیدن نظرات آنها باشید. از در لفافه صحبت کردن درمورد مشکل یا بیهوده طولانی کردن مکالمه خودداری کنید. درعوض، بدون اینکه بیش از حد نگران رنجیدن آنها باشید، روی برقراری ارتباط شفاف و مستقیم با ESTJ ها تمرکز کنید.

ملاقات با شخصیت ESTJ

پیش از ملاقات برای ESTJ ها دستور جلسه و موارد موردبحث را بفرستید تا آنها احساس نظم کرده و بدانند که باید چه انتظاری از مکالمه داشته باشند. به زمان تعیین شده برای ملاقات احترام بگذارید و آن را با میل خود کوتاه یا طولانی نکنید. فضای زیادی برای تعامل فراهم کنید، تا ESTJ ها بتوانند در بحث مشارکت داشته باشند.

فرستادن ایمیل به شخصیت ESTJ

نیازی به مکالمات غیر رسمی نیست. به جای صحبت در مورد جزئیات شخصی یا سوال کردن در مورد آنها، مستقیماً به اصل موضوع بپردازید. دیدگاه خود را به طور واضح بیان کنید و منتظر اظهار نظر آنها در مورد موضوع باشید.

ارائه بازخورد به شخصیت ESTJ

هنگام بازخورد دادن به ESTJ ها، به جای بازخورد گسترده و کلی، به توصیه ها و راهنمایی های خاص و جهت دهی بپردازید. آنها دوست دارند بدانند که چه اعمالی باعث بهبود و پیشرفت می شود، بنابراین رسیدگی مستقیم به مسئله برای آنها بسیار مفید است.

حل و فصل اختلاف با شخصیت ESTJ

در بحث ها از عبارات بیش از حد احساسی پرهیز کنید. در عوض، دیدگاه خود به صورت منطقی توضیح دهید. انتظار اندکی مقاومت از ESTJ ها و آمادگی بحث در مورد مسئله را داشته باشید.

وقتی تلاش می کنید با ESTJ ها به روشی که دوست دارند ارتباط برقرار کنید، می توانید رابطه بهتری ایجاد کنید، با آنها همدلی کنید و اعتماد لازم را ایجاد کنید. اصلاح جزئی سبک ارتباطی تان می تواند در درک کردن ESTJ ها و کار در کنار آن ها تفاوت عمده ای ایجاد کند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از سبک کاری سایر تیپ های شخصیت

ما با مطالعه سبک کاری دیگر تیپ های شخصیتی نحوه رفتار همکاران خود را بیشتر درک می کنیم. در بخش زیر سبک کاری 16 تیپ شخصیتی به تفکیک آمده و می توانید آن ها را به طور مجزا مطالعه کنید.

سبک کاری INTP 
سبک کاری INTJ
سبک کاری INFP 
سبک کاری INFJ
سبک کاری ISTP
سبک کاری ISTJ
سبک کاری ISFP
سبک کاری ISFJ
سبک کاری ENTP
سبک کاری ENTJ
سبک کاری ENFP
سبک کاری ENFJ
سبک کاری ESTP
سبک کاری ESTJ
سبک کاری ESFP
سبک کاری ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESTJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ESTJ

 

 

ISFP ها را بیشتر بشناسیم
ISTP ها را بیشتر بشناسیم
INFJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFP ها را بیشتر بشناسیم
ENFP ها را بیشتر بشناسیم
INTP ها را بیشتر بشناسیم
ISTJ ها را بیشتر بشناسیم
ESFJ ها را بیشتر بشناسیم
ENTP ها را بیشتر بشناسیم
INTJ ها را بیشتر بشناسیم
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید