تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای ESFJ

تیپ شخصیت حمایتگر

ESFJ ها در روابط کاری چگونه اند؟


ESFJ ها به افراد تحلیلی و درون گرا کمک می کنند تا اهمیت کمک به دیگران و برقراری روابط را درک کنند.

تیپ ESFJ در محل کار

یک ESFJ فردی برون‌گرا و فداکار است.

آنها در برقراری ارتباط با دیگران خوب هستند و احساس وظیفه و مهارت های عملی قوی دارند. آنها همچنین می توانند مستعد انتقاد و انعطاف ناپذیر باشند.

در مسیرهای شغلی مانند مدیریت، مددکاری اجتماعی، مدیریت تیم و تدریس پیشرفت می کنند.

ESFJ ها کارمندان قابل اعتماد و سخت کوشی هستند، به خصوص زمانی که کارشان به آنها معنا می دهد و محل کارشان سلسله مراتب مشخصی دارد. آن‌ها از کار در یک تیم لذت می‌برند، اما نیاز دارند که تیمشان به همان اندازه که هستند سازنده و شایسته باشد.

آنها به جزئیات توجه می کنند و مهارت های ارتباطی عالی دارند.

برای اینکه در یک محیط کاری موفق شوند، باید انتظارات روشنی داشته باشند و با کار خود احساس ارتباط داشته باشند.

شخصیت های ESFJ تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

از آنها استقبال کرده و آنها را تشویق می کنند

از ایجاد درگیری غیرضروری خودداری می کنند

مشارکت و همکاری آنها را تشخیص می دهند و از آن قدردانی می کنند

ESFJ ها در اطراف و در ارتباط با دیگران رشد می کنند. آنها افرادی اجتماعی و برونگرا هستند که عاشق ملاقات با افراد جدید هستند. آنها بهتر از همه با همکارانی کار می کنند که حامی و تائید کننده اند و یک محیط آرام را فراهم می کنند. ESFJ ها از دیده شدن و ارزش گذاری توسط همکارانشان قدردانی می کنند. هنگامی که با همکاران خود دوست شوند، به طور موثرتری کار می کنند.

تیپ های شخصیتی ESFJ ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

تقلا برای تفکیک احساسات از تصمیم گیری

کار در کنار افراد غیرقابل پیش بینی

رساندن خبرهای بد

ESFJ ها بر اساس تأثیر عاطفی انتخاب بر خود یا دیگران، تصمیم گیری می کنند. به همین دلیل، آنها در تصمیم گیری عینی صرفاً مبتنی بر واقعیت ها مشکل دارند، که این امر کسانی را که منطق را بر همدلی ترجیح می دهند کلافه می کند. همچنین کار با افرادی که بی ثبات یا غیرقابل پیش بینی هستند برای ESFJ ها سخت است.

وقتی ESFJ ها نمی دانند چه انتظاری باید داشته باشند، تحت فشار و استرس قرار می گیرند كه این امر منجر به افت بهره وری آنها می شود. آنها از دادن خبر بد بدشان می آید، زیرا می دانند که این موضوع به شخص دیگری آسیب می رساند. با این حال، تمامی این مشکلات می تواند کاهش یابد یا رفع شود اگر کسانی که در کنار ESFJ ها کار می کنند، آنها را از مشکلات آگاه کنند. هنگامی که ESFJ ها مشکلات را درک کنند، برای رفع آنها تلاش خواهند کرد.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ESFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ESFJ

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید