تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای ISFP

تیپ شخصیت خالق

ISFP ها در روابط کاری چگونه اند؟


ISFP ها در انطباق با شرایط جدید یا نا آشنا مهارت دارند. آنها می توانند به دیگران کمک کنند جنبه مثبت شرایط دشوار را ببینند.

تیپ ISFP در محل کار

یک ISFP یک فرد هنری و تجربی است که دوست دارد وضعیت موجود را به چالش بکشد. آنها مایل به ریسک هستند و به دنبال علایق خود هستند. ISFP ها انتقاد را دوست ندارند.

جذاب، مستقل و کنجکاو، اما به راحتی استرس زا و بیش از حد رقابتی از ویژگی های این تیپ شخصیتی است.

مهمتر از همه، ISFPها به آزادی خلاقانه نیاز دارند. به همین دلیل، آنها در مشاغلی مانند هنرمندان، نوازندگان، طراحان و حتی مشاغل آزاد پیشرفت می کنند.

محیط های شرکتی برای ISFP ها مناسب نیستند.

آنها قوانین و مدیریت خرد را دوست ندارند. آنها از کار با مردم و بودن در کنار آنها لذت می برند، اما به عنوان افراد درونگرا، موقعیت هایی که نیاز به تعامل اجتماعی سنگین دارند برای آنها مناسب نیست.

آن‌ها در موقعیت‌هایی با مدت زمان معین بهترین کار را دارند، جایی که می‌توانند زمان خود را مدیریت کنند و آزادی بیشتری داشته باشند.

نظرات مثبت و انتقاد برای ISFP ها بسیار مفید است و آنها را تشویق می کند تا سخت تر کار کنند.

شخصیت های ISFP تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

سعی کنند رابطه ای خارج از محیط کار برقرار کنند

مثبت اندیش و روشن فکر باشند

از اشتراک انتقادهای ناخواسته خودداری کنند

ISFP ها دوست دارند همکاران خود را در سطح شخصی تری بشناسد. آنها از کار کردن کنار افرادی که برای شناختن آنها تلاش می کنند، بیشتر قدردانی می کنند. ISFP ها همچنین ممکن است برای همکارانی که خوش بین و پذیرای شرایط مختلف هستند، ارزش قائل شوند. آنها ممکن است از بازخورد منفی نا امید شوند ، بنابراین احتمالاً با افرادی که منفی نگری و یا انتقاد را بروز نمیدهند، بهترین رابطه را خواهد داشت.

وقتی هم تیمی های ISFP ها قادر به سرمایه گذاری روی دیگران و خوش بین باشند، و از به اشتراک گذاشتن انتقاد جلوگیری کنند، احتمالاً  احساس راحتی و خوشبختی می کنند، که می تواند به آنها در کار موثرتر کمک کند.

تیپ های شخصیتی ISFP ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

بیش از حد احساساتی شدن در شرایطی که نیاز به تفکر عینی دارد

تلاش برای پیروی از قوانین و رویه های تنظیم شده

کناره گیری از دیگران وقتی تحت فشار قرار دارند اما نیازمند دریافت حمایت اند

ISFP ها در شرایط چالش برانگیز به سختی رویکرد عاقلانه ای دارند. آنها تمایل دارند که با دید عاطفی به موقعیت های مختلف نگاه کنند، که ممکن است این امر در صورت نیاز به تفکر منطقی، برای دیگران نا امید کننده باشد.

چون ISFP ها به طور طبیعی افراد انعطاف پذیری هستند، ممکن است از قوانین و مقررات موجود دوری گزینند. اگر پیروی از دستورالعمل ها برای ایمنی یا اثربخشی شغل آنها مهم باشد، ISFP ها باید یاد بگیرند که تمرکز و ساختاریافتگی بیشتری داشته باشند.

ISFP ها وقتی تحت فشار قرار بگیرند احتمالاً از دیگران دور می شوند. با این حال، اگر مشارکت آنها در یک پروژه مورد نیاز باشد، دوری گزیدن آنها ممکن است به تیم آسیب برساند. هنگامی که به ISFP ها نیاز است، احتمالاً انرژی مضاعفی را برای کمک کردن میگذارند، اما دیگران نیز باید سعی کنند به آنها فضای شخصی بدهند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISFP  کلیک نمایید

  صفحه اول ISFP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید