تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای INFP

تیپ شخصیت همدل

INFP ها در روابط کاری چگونه اند؟


INFP ها در سازگاری و تفکر خلاق مهارت دارند. آنها می توانند به دیگران کمک کنند تا با شرایط پیش بینی نشده سازگار شوند و ذهن بازی نسبت به ایده های جدید داشته باشند.

تیپ INFP در محل کار

یک INFP فردی با ذهن باز، همدل و خلاق با درونی پر جنب و جوش و کنجکاوی در مورد اعماق طبیعت انسان است. بسیاری از نویسندگان و هنرمندان INFP هستند. آنها در یک محیط کم استرس رشد می کنند و کارهایی را انجام می دهند که به آنها معنا می بخشد.

INFP ها کاری می‌خواهند که نه تنها صورت‌حساب‌هایشان را بپردازد، بلکه آنها را برآورده کند.

آنها از درگیر شدن در موضوعات احساسی متنفرند و تمایل دارند از درگیری اجتناب کنند

INFP ها می توانند بیش از حد ایده آل گرا و خودانتقادگر باشند (در حالی که به انتقاد سازنده نیز بسیار حساس هستند).

INFP IH سلسله مراتب را دوست ندارند. در محل کار ایده آل خود، همه با هم برابر هستند و همه احساس می کنند با ارزش هستند و ایده های خود را به اشتراک می گذارند.

وقتی یک INFP مدیر می شود، احتمالاً مانند یک مدیر خردمند عمل نمی کند. آنها با کارمندان خود مانند مردم رفتار می کنند و دوست دارند بازخورد و نظرات آنها را بشنوند. آنها همچنین از محیط های کاری پر استرس و بوروکراتیک خوششان نمی آید.

INFP ها متعهد و با ملاحظه هستند.

آنها دوست دارند مستقل باشند، اما از یک ساختار خاص نیز قدردانی می کنند.

شخصیت های INFP تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

به آنها فضای کار مستقل بدهند

آنها را در سطح شخصی تری بشناسند

از منفی­ گرایی یا انتقاد کردن پرهیز کنند

INFP ها دوست دارند فضای کافی برای مستقل کار کردن داشته باشند، اما نمی خواهند کاملاً تنها باشند. آنها از آشنایی با همکارانشان در سطح شخصی لذت می برند و وقتی دیگران واقعاً به صحبت هایشان گوش می دهند از آنها استقبال می کنند. با این حال، آنها برای استقلال خود ارزش قائل هستند و ممکن است احساس کنند به تنهایی بهتر فکر یا کار می کنند. افرادی که با INFP ها کار می کنند باید اطمینان حاصل کنند که از سخت کوشی و سودمندی آن ها قدردانی میکنند.

INFP ها همچنین وقتی دیگران افکار یا عقاید آنها را تشویق و تأیید می کنند، لذت می برند. INFP ها در کنار افرادی که قادرند مسائل را به طور دیگری نیز ببینند و افکار مثبت خود را به اشتراک بگذارند، پیشرفت خواهند کرد و در کنار کسانی که درگیر مسائل شده و در آن غرق میشوند، رشدی ندارند.

تیپ های شخصیتی INFP ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

مورد انتقاد یا چالش قرار گرفتن توسط دیگران

درگیری های مکرر در محل کار

شکست خوردن در پیروی از خط مشی ها، برنامه ها یا رویه های دقیق شرکت

INFP ها احتمالاً وقتی دیگران از ایده های آن ها انتقاد آشکار کنند، نا امید یا ناراحت می شوند، به خصوص اگر این کار در محیط عمومی انجام شود. اگر INFP ها از پیروی برنامه ها یا سیاست های دقیق غافل شوند؛ همکاران و به ویژه سرپرستان، ممکن است از آن ها نا امید شوند. با این حال، کسانی که با INFP ها کار می کنند باید به روشی ملایم و غیر خصمانه با مشکلات مواجهه کنند، زیرا آنها به طور کلی از درگیری دوری می کنند و در صورت مواجهه منظم با آن در محیط کار، ممکن است دچار استرس شوند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی INFP  کلیک نمایید

  صفحه اول INFP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید