تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای ENFJ

تیپ شخصیت مربی

ENFJ ها در روابط کاری چگونه اند؟


ENFJ ها به افراد اهل کسب و کار و متمرکز کمک کنند تا اهمیت ایجاد ارتباطات شخصی با دیگران را درک کنند.

تیپ ENFJ در محل کار

یک ENFJ فردی پرشور، فداکار و خوش بیان است.

آنها دوست دارند الهام بخش باشند و برای بهتر کردن خود و جامعه خود تلاش کنند. ارتباط برای آنها امری بدیهی است.

آنها رهبرانی بردبار و قابل اعتماد هستند، اما بیش از حد ایده آل گرا و حساس هستند. ممکن است تصمیم گیری های پیچیده برای آنها دشوار باشد.

به دلیل تمایل طبیعی آنها به الهام بخشیدن و کمک به مردم، آنها در مسیرهای شغلی مانند تدریس، مشاوره، منابع انسانی و فروش پیشرفت می کنند.

ENFJ ها عموما بسیار دوست داشتنی هستند و می توانند در نقش های مختلف به خوبی کار کنند.

آنها قابل اعتماد و مفید هستند، اما باید مراقب باشند که بیش از حد به خود فشار نیاورند. گاهی برای جلوگیری از درگیری و انتقاد، کار اضافی را می پذیرند.

 

این افراد همکاران منعطفی خوبی هستند و به طور کلی با همکاران خود به خوبی کنار می آیند.

از کار در محیطی که همه بتوانند ایده ها و افکار خود را بیان کنند، لذت می برند.

شخصیت های ENFJ تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

برای مشارکت آنها در محیط کار ارزش قائل باشند

از انتقاد بیش از حد نسبت به اعمال آنها خودداری کنند

از رهبری آنها قدردانی کنند

ENFJ ها وقتی احساس کنند در محل کار از آنها قدردانی می شود، رشد می کنند. وقتی احساس کنند کاری که انجام می دهند مهم است، خوب کار خواهند کرد. آنها از تشویق و پشتیبانی همکاران از مهارت های رهبری شان قدردانی می کنند.

وقتی هم تیمیان آنها برایشان ارزش قائل می شوند، از تصمیمات آنها حمایت می کنند و قدردان رهبری آنها هستند، ENFJ ها احساس راحتی و اعتماد به نفس می کنند، که به آنها کمک می کند تا در محیط کار کارآمدتر باشند.

تیپ های شخصیتی ENFJ ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

نیاز به تصمیم گیری منطقی تر و مبتنی بر واقعیت

مواجهه با شرایط مهم و غیرمنتظره

ضرورت تمرکز دقیق بر جزئیات و مشخصات خاص

ENFJ ها بر اساس احساسات و حس ششم تصمیم گیری می کنند. آنها درخصوص تاثیر امور بر دیگران همدل و با ملاحظه هستند که این موضوع اغلب در انتخاب هایشان منعکس می شود. هنگامی که آنها نیاز به تصمیم گیری کاملاً عینی و مبتنی بر واقعیت دارند و باید احساسات را از معادله حذف کنند، ENFJ ها احساس می کنند از خود دور و جدا شده اند. مهم است که دیگران برای ذات با ملاحظه ENFJ ها ارزش قائل شوند.

آنها در سازگاری با موقعیت های پیش بینی نشده مشکل دارند. آنها ترجیح می دهند برنامه های تعیین شده را دنبال کنند و راحتی را در ثبات می یابند، بنابراین تغییرات سریع آنها را شوکه می کند. با این حال، به محض اینکه فرصتی پیدا کنند تا ذهنیت خود را تطبیق دهند و به این تغییر عادت کنند، ENFJ ها دوباره احساس عادی بودن خواهند کرد.

همچنین جزئیات ریز ENFJ ها را کلافه می کند. آنها ترجیح می دهند چشم انداز وسیع را در نظر بگیرند و گم شدن دیگران در جزئیات را درک نمی کنند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ENFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ENFJ

 

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید