تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای INFJ

تیپ شخصیت مشاور

INFJ ها در روابط کاری چگونه اند؟


INFJ ها احساس همدلی و غریزه شدیدی برای کمک به دیگران دارند. آنها می توانند به دیگران کمک کنند تا اهمیت همکاری برای تبدیل جهان به جای بهتر را درک کنند.

تیپ INFJ در محل کار

INFJ نادرترین تیپ شخصیتی است.

آنها خلاق، دلسوز و حساس هستند. آنها به ویژه نسبت به بی عدالتی حساس هستند و هدف آنها در زندگی اغلب کمک به دیگران است.

مدافعان فداکار و کمال گرا هستند.

آنها در مشاغلی که فرصت هایی برای ارتباط و کمک به مردم دارند، پیشرفت می کنند: معلمان، روانشناسان، نویسندگان و متخصصان پزشکی برخی از بهترین فرصت های شغلی برای آنها هستند.

کار مدافعان باید با هدف و ارزش های آنها سازگار باشد. همچنین باید به آنها آزادی خلاقیت بدهد. زمانی که این معیارها برآورده شوند، در هر محیط کاری برتر خواهند بود.

آنها به سلسله مراتب اهمیتی نمی دهند، آنها خود را با بقیه برابر می بینند. آنها اغلب زمانی که احساس می کنند توسط همسالان خود نادیده گرفته شده و مورد قدردانی قرار نمی گیرند، نا امید می شوند.

آنها به دلیل طبیعت مثبت و مشارکتی خود در محیط کار محبوبیت جهانی دارند، اگرچه به عنوان افراد درونگرا از کار به تنهایی لذت می برند.

شخصیت های INFJ تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

برای آشنایی با آن ها خارج از فضای کار وقت بگذارند

سعی می کنند به اطرافیان خود کمک کنند

دارای ارزش های ثابت و قابل پیش بینی باشند

INFJ ها دوست دارند همکاران خود را بشناسند. اگرچه آنها از کار مستقل لذت می برند، اما با گذشت زمان از برقراری ارتباط با دیگران لذت می برند و احتمالاً با افرادی که به دنبال ایجاد روابط با اطرافیان خود هستند نیز پیشرفت می کنند. INFJ ها همچنین نیاز به ثبات در محل کار دارند تا به آنها کمک کند احساس امنیت و راحتی کنند.

وقتی هم تیمی های INFJ ها تمایل به آشنایی با آن ها داشته باشند و خارج از کار با آن ها ارتباط برقرار کنند و قابل اطمینان باشند، INFJ ها احتمالاً احساس امنیت و اعتماد به نفس می کنند که این امر به آنها کمک می کند تا در کار موثرتر باشند.

تیپ های شخصیتی INFJ ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

آسیب دیدن یا طرد شدن توسط دیگران

مشاجره برای دادن بازخورد یا انتقاد لازم  

باور کردن اینکه دیگران برخلاف ارزشهای خود عمل می کنند

INFJ ها معمولاً طرد شدن را شخصی برداشت میکنند. آنها می خواهند از سوی دیگران احساس ارزشمندی دریافت کنند و ممکن است هنگامی که به نظر نمیرسد دیگران آن ها را دوست دارند، احساس نا امیدی کنند. همکاران INFJ ها باید سعی کنند به آنها کمک کنند تا احساس راحتی و مورد استقبال قرار گرفتن کنند.

آنها ممکن است بازخوردهای مهم را فقط به دلیل ترس از درگیری به دیگران انتقال ندهند. با این حال، اگر INFJ ها اهمیت صراحت داشتن با همکاران خود را درک کنند، احتمالاً این مسئله را پشت سر می گذارند.

INFJ ها همچنین ممکن است هنگامی که دیگر افراد بر خلاف ارزش های خود عمل می کنند احساس نا امیدی کنند. INFJ ها دارای یک قطب نمای اخلاقی قوی هستند که تصمیمات خود را تحت تأثیر آن میگیرند. بنابراین وقتی دیگران ارزش های آن ها را به خطر بیندازند آزرده خاطر می شوند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی INFJ  کلیک نمایید

  صفحه اول INTP

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید