تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

تست استعدادیابی کلیفتون منتشر شد

شروع تست MBTI | نسخه اروپایی

روابط حرفه ای ISTJ

تیپ شخصیت بازپرس

ISTJ ها در روابط کاری چگونه اند؟


ISTJ ها می توانند به طور موثر راه حل های عملی برای مشکلات دنیای واقعی پیدا کنند. آنها می توانند در شرایط حساس و دشوار به دیگران کمک کنند تا آرام باشند و تصمیمات درست بگیرند.

تیپ ISTJ در محل کار

یک ISTJ یک فرد عملی، منطقی و رانده است.

آنها مسئولیت اعمال خود را می پذیرند و به کار خود افتخار می کنند. آنها ترجیح می دهند تجزیه و تحلیل کنند تا حدس بزنند.

ثبات و امنیت مهمترین ارزش های آن است. این افراد آرام، با اراده و مسئولیت پذیر هستند، اما می توانند قضاوت کننده و لجباز نیز باشید.

ISTJ  ها نظرات قوی دارند و از به اشتراک گذاشتن آنها هراسی ندارند. به همین دلیل، آنها در مسیرهای شغلی مانند قانون، ارتش و پلیس پیشرفت می کنند.

محیط کاری ترجیحی ISTJ ها دارای قوانین، ساختارها و سلسله مراتب به وضوح تعریف شده است. آنها سخت کوش، قابل اعتماد و تمایل به قبول مسئولیت دارند، که آنها را به کارکنانی عالی تبدیل می کند.

ISTJ ها زمانی که در آرامش کار می کنند، معمولا به تنهایی بهترین عملکرد را دارند. هر کاری که به آنها بسپارید، آنها کار خود را با جدیت و مسئولیت انجام می دهند.

آنها وقت شناس هستند و همیشه به موقع می رسند. با این حال، آنها می توانند نسبت به انتقاد حساس باشند.

شخصیت های ISTJ تمایل دارند با کسانی کار کنند که ...

مشکلات را منطقی برطرف میکنند

افکار خود را به وضوح بیان میکنند

با خونسردی پذیرای انتقادهای سازنده اند

ISTJ ها متفکرانی عقلانی و عینی هستند. به همین دلیل، آنها از همکاری با افرادی که مسائل را با حوصله و منطقی حل و فصل میکنندT لذت میبرند. ISTJ ها همچنین برای همكاری با افرادی که افكار خود را به وضوح و مستقیم با دیگران در میان می گذارند بسیار ارزش قائلند و از ارتباط با کسانی که به دلیل ترس از آزردن آن ها مجبور شوند از نظرات خاص خود چشم پوشی کنند، خودداری میكنند. از آنجا که ISTJ ها تمایل دارند صریح و صادق باشند، علاقمندند بدانند چه زمانی میتوانند بازخورد خود را ارائه دهند.

تیپ های شخصیتی ISTJ ممکن است در مواقع زیر وجود موانعی در روابط حرفه ای خود احساس کند ...

پیروی از قوانین و پروسه های همیشگی هنگامی که به ایده ای جدید نیاز است.

به اشتراک گذاری بدون احساس و بی تفاوت اخبار بد.

نشان دادن واکنش شدید و قضاوتگری وقتی بیش از حد تحت فشار قرار گرفته اند.

ISTJ ها معمولاً بیش از حد به قانون پایبندند، که ممکن است همکارانی را که انتظار انعطاف پذیری بیشتر و یا ذهنیت بازتری از آن ها دارندT نا امید کنند. آنها همچنین ارتباط خوبی با احساسات ندارند به ویژه در مواردی که نیاز به ارائه اخبار ناخوشایند باشد، آشکارا آن را بیان میکند. ممکن است رفتار آنها خشن یا بی احتیاط به نظر برسد در صورتی که آن ها فقط در حال مواجهه عینی با واقعیت هستند. وقتی ISTJ ها بیش از حد تحت فشار قرار می گیرند، ممکن است نسبت به دیگران بیش از حد انتقادی یا قضاوتی عمل کنند. در آن هنگام، آنها باید کمی از فضا دور شوند و برای بازیابی انرژی وقت بگذارند.

 

تست <strong class='view_keyword' data-description='شخصیت به عنوان مجموعه مشخص رفتارها، شناخت ها و الگوهای عاطفی تعریف می شود که از عوامل بیولوژیکی و محیطی تکامل می یابند.' onclick='view_tooltip(this)' >شخصیت</strong> کتل

چگونه روابط خود را در محل کار بهبود بخشیم؟

توجه داشته باشید که صرفا شناخت شخصیت دیگران و ویژگی های آن ها نمی تواند باعث موفقیت ما در روابط کاری شود. برای اینکار لازم است تا هوش هیجانی بالایی داشته باشیم. توصیه می کنیم 15 جنبه هوش هیجانی خود را ارزیابی نموده و از راهکارهای آن برای بهبود روابط خود با دیگران کمک بگیرید.

تست هوش هیجانی بار آن   کلیک نمایید

 


آگاهی از روابط کاری سایر تیپ های شخصیت

شخصیت های 16 گانه در روابط کاری خود به شیوه ها متفاوتی رفتار می کنند. برخی از آن ها به هم شبیه تر و برخی ممکن است تفاوت های اساسی داشته باشند. توصیه می کنیم برای درک بهتر دیگران به ویژه در محیط های حرفه ای و کاری سایر تیپ ها را نیز مطالعه کنید.

روابط حرفه ای INTP 
روابط حرفه ای INTJ
روابط حرفه ای INFP 
روابط حرفه ای INFJ
روابط حرفه ای ISTP
روابط حرفه ای ISTJ
روابط حرفه ای ISFP
روابط حرفه ای ISFJ
روابط حرفه ای ENTP
روابط حرفه ای ENTJ
روابط حرفه ای ENFP
روابط حرفه ای ENFJ
روابط حرفه ای ESTP
روابط حرفه ای ESTJ
روابط حرفه ای ESFP
روابط حرفه ای ESFJ

 


برگشت به صفحه اصلی ISTJ  کلیک نمایید

  صفحه اول ISTJ

 

 

اینفوگرافی تیپ شخصیت INFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENFJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ENTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ESTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت INFP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTJ
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISTP
اینفوگرافی تیپ شخصیت ISFJ
جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید